Nu tror svenskarna att bopriserna vänder uppåt – men stockholmarna är fortsatt negativa

Förväntningarna på den svenska bostadsmarknaden blir allt mer positiva.

Svenskarna tror på stigande bostadspriser. Det framgår av SEB:s månatliga boprisindikator.

Av de hushåll som tillfrågats svarar 42 procent att de tror på stigande bostadspriser under det kommande året. Det är en ökning med 2 procentenheter sedan i juni. De som däremot tror att priset på bostäder kommer att falla har minskar med 4 procentenheter och är nu 29 procent. Den andel som förväntar sig oförändrade priser har ökat och är nu 22 procent.

Från föregående månad har indikatorn nu stigit från 7 till 13 enheter.

Stockholm är emellertid en av de regioner som fortfarande uppvisar en negativ siffra. Under juli månad är indikatorn minus 6. Resterande regioner är betydligt mer positiva, här ligger indikatorn i spannet plus 8 och 22.

Svenskarnas förväntningar på reporäntans nivå indikerar även den en ökad optimism.

Hushållen ser att reporäntan om ett år sjunker ner till 0,12 procent, jämfört med förväntningen om 0,27 procent förra månaden. Den andel som planerar att binda sina rörliga lån sjunker på liknande vis med 5 procentenheter jämfört med föregående månad.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.