Här är Nordens 10 hetaste aktier just nu

Veckans Norden topp 10 består av fem svenska, två norska, två danska och en finsk aktie.

1.  DOF ASA
DOF ASA har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en dubbelbotten-formation. Etablerad notering över 8.21 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien testar stödet vid cirka 7.80 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 7.80 kroner utlöser en säljsignal. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det försvagar trendbrottet. RSI-kurvan visar en fallande trend, vilket kan vara en signal om en fallande trend också för kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  ÅF
ÅF visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 192, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien närmar sig stödet vid cirka 190 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Positiv volymbalans indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva, och förstärker aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Dustin Group AB
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Dustin Group AB och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 83.00 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 83.00 kronor vid reaktioner tillbaka. Aktien är tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  Resurs Holding AB
Resurs Holding AB ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har gett en köpsignal från ett glidande medelvärde, och signalerar därmed fortsatt uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 56.40 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Balder B
Balder B har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 236. Ger signal om vidare uppgång till 244 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 213 kronor. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det försvagar trendbrottet. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Orsted A/S
Orsted A/S ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har tagit ut målkursen vid 406 efter brott på en omvänd huvudskuldra-formation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien ligger mellan stödet vid cirka 380 kroner och motståndet vid cirka 415 kroner och etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera om framtida riktning. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Tele2 B
Tele2 B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien testar stödet vid cirka 105 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  Outotec Oyj
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Outotec Oyj och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien testar stödet vid cirka 6.54 euro. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 6.54 euro utlöser en säljsignal. RSI är under 30 efter kursnedgång de sista veckorna. Aktien har ett negativt momentum och fara för ytterligare nedgång. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Bang & Olufsen AS
Bang & Olufsen AS har brutit den stigande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar svagare stigningstakt. Aktien har brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har stöd vid cirka 134 kroner och motstånd vid cirka 188 kroner. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Det försvagar trendbrottet. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  SpareBank 1 SR-Bank ASA
SpareBank 1 SR-Bank ASA har brutit ner genom golvet i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Glidande medelvärde har gett en köpsignal. Det signalerar isolerat sett fortsatt uppgång, men trögheten i indikatorn gör att man ofta går miste om mycket av uppsidan. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 88.70 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 88.70 kroner vid reaktioner tillbaka. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST