Fotograf: Pax Engström

Ekonomjobben är hotade och ingenjörer har vind i seglen – men är kod och data verkligen det säkra kortet?

"När vi kommer så långt att själva automatiseringen blir automatiserad, då kommer finans-, programmerings- och dataanalysjobb att försvinna i ruskig takt", menar Tom Turula, redaktör på Business Insider Nordic.

Data är den nya oljan. De med tillgång till världens största reservoarer – Amazon, Alphabet, Facebook och Microsoft – har ett inflytande som liknar de stora oljejättarnas monopolställning för hundra år sedan, skriver The Economist. För att förädla sin råolja (läs rådata) till insikter, automation, mönster och tillväxt behöver jättarna experter inom AI, programmering och dataanalys. De är värda sin vikt i guld.

Bill Gates säger att om han var nyutexaminerad i dag, skulle han satsa på AI. Men de som inte är lika välrustade för den nya oljeboomen hänger löst.

Redan nu hotas många jobb med rutinartade inslag i finans- och revisionsbranscherna. Stiftelsen för strategisk forskning beräknar att det är 97 procent sannolikt att bokförings- och redovisningsassistenter blir överflödiga inom de kommande tjugo åren, samtidigt som portföljförvaltare knuffas undan av storbankernas robotrådgivare.

De allra yngsta kan vara tacksamma över att regeringen har infört kodning i skolorna, så att de kan lära sig bygga framtidens automation.

Men ett lite längre tidsperspektiv kan inge hopp även för oss vanliga dödliga civilekonomer och humanister.

För när vi kommer så långt att själva automatiseringen blir automatiserad, då kommer finans-, programmerings- och dataanalysjobb att försvinna i ruskig takt. 

Plötsligt kan ett fritt sinne med förmåga till kritiskt tänkande bli den största konkurrensfördelen på en automatiserad arbetsmarknad.

Enligt Yisong Yue, biträdande professor inom datorvetenskap och matematik på Caltech, kräver de framtida säkra jobben kreativitet och improvisationsförmåga, samt förmågan att se komplexa mönster – snarare än ensidig teknisk briljans.

Ytterligare ett exempel på viktiga mjuka kunskaper som robotarna inte enkelt rår på är anpassningsförmåga och kommunikationsfärdigheter.

Trots att maskinerna tar över, tror Yisong Yue och flera andra experter att den mänskliga kontaktytan förblir en faktor i näringslivet. Då blir även förmågorna att leda och ha inflytande över dina medarbetare och kunder mycket viktig – precis som det är i dag.

IT-miljardären Mark Cuban tror också på ett stort skifte på jobbmarknaden de nästkommande tio åren, med ett minskat behov av finanssnillen, kodare och dataanalytiker. I stället kommer det att behövas människor med annorlunda perspektiv för att tolka flödena av data som tas fram automatiskt av robotar. Humanister utbildade inom ämnen som filosofi och språk kommer att bli lika eftertraktade som kodare och ingenjörer är i dag, enligt Cuban.

Hur exakt de nya mjuka yrkena kommer att se ut är mindre klart.

Ett säkert kort lär vara att blanda en god grundförståelse för datorer och AI med mjuka kunskaper. Och som någon som lämnade matematiken i gymnasiet sätter jag mitt hopp till att Mark Cubans prognos stämmer, och letar med förnyat mod fram spansklexikonet och Kierkegaard ur bokhyllan.  


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.