Klädkedjans oväntade vinstlyft skickar upp aktien: ”Är tillbaka på banan”

Kappahl har stoppat försäljningsraset och redovisar högre vinst.

Kappahls jämförbara försäljning steg 2,7 procent i bolagets tredje kvartal som omfattar perioden mars-maj.

"Försäljningen i kvartalet inleddes avvaktande men ökade gradvis. Attraktiva kampanjer och ett effektivt varuflöde har bidragit till mindre reaförsäljning och en god bruttomarginal. Vi är nöjda med ökade marknadsandelar i Norge och att verksamheten i Polen fortsätter bidra positivt i sin nya form", skriver tillförordnade vd:n Göran Bille i rapporten.

Bruttomarginalen i kvartalet steg till 64,5 procent (63,7). Rörelsemarginalen blev 9,7 procent (9,8) och enligt Kappahl präglades kvartalet av en fortsatt god kostnadskontroll i den löpande driften.

"Med utvecklingen under tredje kvartalet ser vi att Kappahl är tillbaka på banan. Ett fortsatt attraktivt sortiment, väl koordinerade kampanjer och ett väl omhändertaget varuflöde kommer att leda till fortsatt god kvalitet i försäljningen", skriver Göran Bille.

Varulagret uppgick vid periodens utgång till 692 miljoner kronor (682), en ökning med 1,5 procent jämfört med föregående år, vilken främst är hänförligt till förändringar i den amerikanska dollarn.

KappAhls e-handel ökade cirka 40 procent mot föregående år och stod för cirka 4,5 procent av den totala försäljningen.

Varumärket Newbie fortsätter enligt bolaget att leverera goda resultat. I och med öppnandet av ytterligare två butiker är Newbie i Storbritannien nu en fullskalig pilot som Kappahl kommer att utvärdera de närmaste månaderna för beslut om fortsatt expansion.

Aktien lyfter 6 procent i den inledande handeln efter rapportsläppet.

Följ Kappahls aktie i realtid här på VA Finans.

Högre vinst än väntat

Klädbolaget Kappahl redovisar ett rörelseresultat på 121 miljoner kronor för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2017/2018 (mars-maj). Motsvarande kvartal året innan uppgick rörelseresultatet till 119 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.242 miljoner kronor (1.217).

Kappahl uppgav nyligen att försäljningen och resultatet för det tredje kvartalet förväntades vara i nivå med utfallet motsvarande period året innan.

Enligt SME Direkts sammanställning av två analytikers estimat väntades rörelseresultatet bli 112 miljoner kronor och nettoomsättningen 1.205 miljoner.

Bruttomarginalen i kvartalet blev 64,5 procent (63,7).

Kappahls jämförbara försäljning steg med 2,7 procent i kvartalet, att jämföra med förväntade -1,8 procent.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST