ANNONS
Markus Finzsch, Medical Director på Merck

Läkemedelsjätten öppnar globalt innovationslabb i Sverige

I år firar läkemedelsföretaget Merck 350 år som världsledande vetenskaps- och teknologibolag. I samband med jubileet presenterar läkemedelsbolaget nya behandlingsalternativ mot cancersjukdomar – och lanserar ett globalt digitalt innovationslabb med Sverige som bas.

Merck firar 350 år som världens äldsta vetenskaps- och teknologibolag inom hälso- och sjukvård, Life science och avancerad materialteknik. Med 50 000 medarbetare i fler än 140 länder arbetar Merck med visionär forskning för att upptäcka, utveckla och förse samhället med läkemedel, vacciner och tjänster. Målet är att förlänga och förbättra livet hos patienter på en global nivå inom områden som onkologi, neurologi, fertilitet, kardiologi, infektionssjukdomar, diabetes, immunologiska sjukdomar.

”Det är sjukdomar som drabbar miljontals individer världen över och där behandlingar idag är otillräckliga. Det är här vi kan och vill göra störst nytta”, säger Markus Finzsch, Medical Director på Merck.

Behandling av tumörsjukdomar 

Sedan lång tid tillbaka arbetar Merck med att stödja forskning och kliniskt arbete inom individualiserad cancerbehandling. Tumörmarkörtestning är en metod som gör att man kan individualisera behandling och som är central vid exempelvis spridd tarmcancer. Biomarkörtestet ”RAS” skall alltid göras på patientens tumör, för att säkerställa att rätt målstyrd behandling ges i kombination med sedvanliga cellgifter.

Merck

Merck är ett forskningsintensivt företag som i samverkan med hälso- och sjukvården arbetar för att upptäcka, utveckla och förse miljontals människor i världen med läkemedel, vacciner och tjänster. De receptbelagda läkemedel som tas fram används för att behandla sjukdomstillstånd inom onkologi, neurologi, fertilitet, kardiologi, infektionssjukdomar, diabetes och immunologiska sjukdomar.

Läs mer på merck.se och följ Merck på Facebook och Linkedin!

 

”Det är mycket viktigt att varje enskild patient får den mest optimala behandlingen för just sin typ av tumör, så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet”, menar Markus Finzsch. 

Sedan en lång tid arbetar företaget med läkemedel som används vid huvud/halscancer. Tumörformen ökar främst på grund av en ökning av HPV (humant papillomvirus) positiva tungbas och tonsillcancer fall. Forskning och utveckling inom detta område är något som företaget stödjer aktivt. Markus berättar vidare om det paradigmskifte som påbörjats inom onkologiområdet och som bygger på att hjälpa kroppens eget immunförsvar i kampen mot cancern.  

Lanserar digital satsning 

I Sverige har Mercks globala ledning nyligen lanserat en satsning inom digitalisering och hälsa, M-digital. M-digital är ett digitalt innovationslabb i Stockholm och med mandat från den globala ledningen i företaget, där Merck i samarbete med snabbväxande bolag utvecklar nya och innovativa sätt att förebygga, behandla och skapa tjänster och affärsmodeller inom de terapiområden företaget är verksamt. På så sätt kan individer med en viss sjukdom och hälso- och sjukvården använda sig av digitaliseringens krafter och möjligheter för att skapa bättre livs- och vårdkvalitet för drabbade patienter.

”Tanken är att innovationslabbet ska vara startskottet för en rad framtida digitala hälsotjänster och samarbeten”, avslutar Markus Finzsch.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.