Fotograf: Unsplash

Dagens IPO-fest i Stockholm: Forskningsbolaget rusar tvåsiffrigt

Tidiga investerare i Aktietorgsbolaget Dicot har dragit en vinstlott.

Forskningsbolaget Dicot började idag onsdagen den 20 juni att handlas på Spotlight Stock Market, som tidigare hette Aktietorget.

Dicot är ett läkemedelsbolag som utvecklar produkten Libiguin som läkemedel för behandling av sexuella dysfunktioner. Huvudsyftet med noteringen är enligt bolaget att erhålla resurser för att kunna utveckla Libiguin vidare enligt bolagets prekliniska utvecklingsprogram fram till kliniska faser samt för att stärka upp organisationen i samband med de aktiviteter som krävs.

Dicot genomförde inför en noteringen en nyemission som tecknades till 168 procent och styrelsen beslutade därför att utnyttja övertilldelningsoptionen. Nyemissionen tecknades av fler än 500 investerare. Bolaget tillfördes 12,1 miljoner kronor efter emissionskostnader på 1,5 miljoner kronor. Teckningskursen var 5,15 kronor per aktie.

Aktien har hittills idag handlats till 5,20 kronor som lägst betalt och 6,00 kronor som högst betalt. Klockan 11.00 var senast betalt 5,75 kronor, vilket är en uppgång med knappt 12 procent jämfört med teckningskursen 5,15 kronor. Hittills idag har aktier för 1,2 miljoner kronor bytt ägare. Bolaget har 5,15 miljoner aktier utestående och börsvärdet är 30 miljoner kronor räknat på senast betalt.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST