ANNONS

”Psykolog-kompetensen är jätteviktig för skolans utveckling”

I en tid då skolan befinner sig i en stor förändringsprocess satsar Jönköpings kommun på elevhälsa och psykologer i förskola och skola.

”De modeller av pedagogiskt arbete vi använt under många år håller inte längre. Förutsättningarna för människors lärande och utveckling har blivit så komplex – vi behöver en större förståelse för våra behov och olikheter”, säger specialpedagog Åsa Nyberg. 

Åsa är samordnare och utvecklingsstrateg för alla specialpedagoger och speciallärare i kommunen. Hon jobbar på den centrala elevhälsan där även psykologer, läkare och logopeder arbetar. Härifrån stödjer de kommunens skolor och förskolor med sin samlade kompetens. En av kollegorna är leg. psykolog Hanna Trotzig. 

”Den psykologiska kompetensen behövs för att skapa en tillgänglig lärmiljö som främjar hälsa och en undervisning som alla kan ta emot. Vi bidrar med att ge andra vinklar på dilemman som pedagogerna möter i skolan.”  

Jönköping Kommun

• I Skollagens 2kap 25§ lagstadgas tillgången till psykolog samt elevhälsans uppdrag som främst hälsofrämjande och förebyggande.

• För psykologer kan arbetet innebära att delta i lokalt elevhälsoarbete, ge handledning och utbildningar.

• Psykologerna i Jönköpings kommun är centralt placerade tillsammans med bland annat läkare och specialpedagoger. 

Läs mer på: www.jonkoping.se

Besök även kommunen på facebook och på Linkedin!

Hanna menar att det alltid kommer finnas elever med bekymmer och enskilda ärenden som behöver bemötas och då finns psykologerna med i det åtgärdande arbetet på skolorna. Men inriktningen är att jobba förebyggande och hälsofrämjande. 

”Varje skola är ålagd att ha ett pågående elevhälsoarbete och vi deltar tillsammans med bland annat specialpedagog, kurator och skolsköterska under ledning av rektor. Här sker mycket förebyggande arbete och diskussioner förs om hur skolan kan utvecklas på organisatorisk nivå. Problem med psykisk ohälsa och stress bland unga finns i hela landet.”

 ”Vårt uppdrag är att fokusera på att bli en hälsofrämjande skola och inte en skola som åtgärdar först när problem uppstår. Det är ett komplext samhälle vi lever i. Genom att jobba tvärprofessionellt tolkar vi varandras kunskaper och bidrar till att utveckla arbetssätten i skolan och bredda förståelsen. Och alla jobbar utifrån sin profession och sitt perspektiv för samma sak”, säger Åsa Nyberg.

Det har skett en stor satsning i Jönköpings kommun på just psykologisk kompetens och det finns ett behov av att bli fler.

”Kommunen har förstått hur viktig elevhälsan är och att det är viktigt att vi jobbar förebyggande. Vi behöver det psykologiska perspektivet som komplement till det pedagogiska”, säger Hanna Trotzig.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.