Fotograf: Pixabay, Nordea (montage)

Den här skräckinjagande grafen visar hur Sveriges BNP riskerar att falla fritt i år

Nordea har hittat svaghetstecken i den svenska ekonomin.

I en färsk analys pekar storbanken Nordea på risker för att svensk ekonomi bromsar in betydligt mer än vad konsensus i dagsläget ser framför sig.

"Vår breda ledande indikator talar för en ganska markant inbromsning i BNP-tillväxt mot slutet av 2018. Detta scenario ligger inte i vår prognos, men riskerna har ökat."

Enligt deras BNP-modell, som baseras på 10 olika faktorer, så kan tillväxten i slutet av året närma sig 1 procent i årstakt. Detta vore en stor nedgång mot nuvarande tillväxttakt på 3 procent.

Detta skulle enligt Nordea kunna bli ”problematiskt” för Riksbanken. Nordeas prognos är att Riksbanken inte kommer höja räntan förrän i fjärde kvartalet 2019.

Nordea ser också risker för att tillväxten i Europa saktar in.

"Inbromsningen vi ser i svenska indikatorer kan följas av liknande tendenser i euroområdet. Så det här kanske inte stannar i Sverige"


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.