Fotograf: Unsplash

Genombrottsavtal för svenska forskningsbolaget – skickar upp aktien över 20 procent

NeuroVive tokrusar på börsen efter ett  pressmeddelande.

Neurovive, som forskar kring mitokondriella sjukdomar, har slutit ett licensavtal med det privatägda amerikanska bioteknikbolaget Bridgebio Pharma kring utveckling av en substans för behandling av sjukdomen LHON (som leder till kraftig synnedsättning).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Licensavtalet har ett potentiellt totalt värde om 60 miljoner dollar. Initialt får Neurovive en begränsad finansiering för forskning, samt senare milstolsbetalningar och royaltyintäkter beroende på framgång och eventuell lansering.

"Avtalet med Bridgebio är viktigt både för Neurovive och vårt innovativa program NVP015, eftersom det validerar programmets kvalitet, vår affärsutvecklingsmodell och potentialen inom ett antal olika mitokondriella sjukdomar", säger vd Erik Kinnman.

Ett dotterbolag har skapats, Fortify Therapeutics, för att utveckla utvalda substanser baserat på Neurovives program inom NVP015, för läkemedelskandidater för behandling av LHON (Lebers hereditära optikusneuropati). Fortify har ett inledande åtagande om 20 miljoner dollar.

Aktien rusar 21 procent vid klockan 11.30 på måndagen.

Följ aktien i realtid här på VA Finans.

”Kan ge ringar på vattnet”

Neurovive säger i pressmeddelandet att dess program NVP015 för mitokondriella sjukdomar kommer att fortsätta utan några förändringar.

Ett erkännande för bolagets forskning, och att Neurovive väntas få mer uppmärksamhet från andra bolag kring de övriga forskningsprojekten. Så sammanfattar vd Erik Kinnman det licensavtal som gjorts med amerikanska Bridgebio Pharma kring tidig forskning för framtagande av läkemedel mot sjukdomen LHON (som leder till kraftigt försämrad syn).

"Vi tror att det här projektet kan ge ringar på vattnet även för våra övriga projekt" säger Erik Kinnman, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt och fortsätter.

"Det projekt som vi nu delvis licensierar ut till Bridgebio är oväntat och har gått under radarn för marknaden, men det är inom ett huvudområde för oss" säger Erik Kinnman.

Amerikanska Bridgebio avser initialt investera 20 miljoner dollar i projektet som är i ett tidigt stadie för att få fram en tänkt läkemedelskandidat mot LHON (Lebers hereditära optikusneuropati). Detta projekt sätts i ett dotterbolag, Fortify Therapeutics.

"Licensavtalet har ett annorlunda upplägg jämfört med hur det ofta ser ut i Europa, på så sätt att Bridgebio tittar på tidiga möjliga projekt som de tar till ett moget stadie för att sedan sälja det vidare. Vanligtvis kommer riskkapitalet in i betydligt senare fas", säger Erik Kinnman.

Totalt uppgår värdet för avtalet till 60 miljoner dollar, som är baktungt. Det innebär att de initiala betalningar som bolaget får är begränsade för att sedan tillta i takt med hur projektet framskrider. Betalningar kommer att tillfalla Neurovive via eventuella milestones och royaltyn beroende på hur projektet framskrider.

"Vi får en samarbetspartner som är erkänd, och som gjort många affärer tidigare, vi får intäkter och avtalet ger en validering av våra pågående projekt", säger Erik Kinnman.

Sjukdomen som är ärftlig är lokaliserad till näthinnan och drabbar framför allt män i 20-40-årsåldern. Det börjar med försämrad syn som sedan leder till blindhet på först det ena sedan det andra ögat. Antalet patienter i Europa uppskattas ligga på 1:30.000 till 1:50.000 patienter. Det finns inga botande läkemedel men däremot ett lindrande som är godkänt i EU, Raxone som utvecklats av Santhera Pharmaceuticals, och som säljer för runt 200 miljoner kronor.

"Det finns få konkurrenter inom den här sjukdomen och vi vill bidra till att öka behandlingsmöjligheterna", säger Erik Kinnman och fortsätter.

"Det här kan ge mer uppmärksamhet från andra bolag, vilket kan innebära att vi kan utlicensiera andra delar av det här projektet".

Neurovive säger sig ha flera projekt kring denna typ av sjukdom där fokus ligger på tre projekt varav det som delvis har licensierats ut utgör nr två i mognadsgrad.

"Vi för även diskussioner kring övriga delar inom den här sjukdomen", säger Erik Kinnman.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST