Varannan svensk tror inte på företagens samhällsengagemang – så här måste du göra för att övertyga

Unga kvinnor och millennials kommer att kräva mer av dig, menar Sofia Breitholtz, vd på Reach for Change.

Mer än 6 av 10 svenskar tycker att det är viktigt att de företag de arbetar för bidrar till en positiv samhällsutveckling, och ungefär lika många väljer produkter från varumärken med samhällsengagemang.

Samtidigt är förtroendet lågt för att företag verkligen gör gott.

Mindre än varannan svensk litar på att företag bidrar till bättre sociala och ekonomiska förhållanden, vilket är lägre än i många andra länder visar en en färsk rapport som den ideella organisationen Reach for Change tagit fram tillsammans med Ipsos.

”Vi ville se hur det såg ut med trenderna generellt. Vi kan konstatera att förtroendet för näringslivets samhällsengagemang inte var lika högt som vi trodde”, säger Sofia Breitholtz, vd på den idella organisationen Reach for Change som bildades 2009 av Kinnevik och Sara Damber. Organisationens mål är att förbättra barns liv genom sociala innovationer.

”Vi har alltid jobbat väldigt nära näringslivet för att skapa samhällsförändring.”

Hittills har Reach for Change jobbat med över 600 sociala entreprenörer i 15 olika länder och fått påverkan på över 3 miljoner barn.”

Sofia Breitholtz, som tidigare jobbt med affärsutveckling på EY och med utvecklingsarbete i Afrika för EU, menar att det är viktigt för näringslivet att jobba med organisationer som har djup kunskap om sin målgrupp.

”Det är svårt att hitta genuina sätt att påverka. Att donera sin julpeng anses inte som tillräckligt. Det krävs samverkan och det krävs en långsiktig investering för att få en samhällsförändring. Vi jobbar med våra entreprenörer mellan 3 och 5 år och inte ens då är de flygfärdiga.”

Reach for Change har sedan start jobbat konsekvent med ett antal nyckeltal för att mäta sin påverkan.

”Dels hur det går för våra sociala entreprenörer, hur de vuxit i exempelvis anställda, men också vilken effekt de får på barn och unga. Tre gånger per år följer vi upp resultaten med våra samarbetspartners.”

Ett sätt att öka engagemanget i företagen är att låta medarbetarna vara med och engagera sig i socialt entreprenörskap, menar Sofia Breitholtz.

”Vi jobbar väldigt mycket med medarbetare på partnerföretagen. De är med och coachar våra entreprenörer. FN:s globala utvecklingsmål har också skapat ett tydligare ramverk för hur företag kan arbeta med samhällsfrågor. Ett specifikt mål, SDG17, tar fasta på gränsöverskridande partnerskap som metod för att åstadkomma samhällsförändring.

”Ett perfekt exempel är hur en av våra entreprenörer jobbat ihop med Millicom i Tanzania för att nå ut med sin utbildningsplattform.”

Hon tror också att dagens unga kvinnor och millenniels, som snart kommer att hamna i beslutfattande positioner, kommer att driva samverkan mellan företag och ideella organisationer i högre utsträckning än tidigare.

Bretiholtz bästa tips till företag som vill öka sitt samhällsengagemang:

1.    Jobba med det ni är bra på

”Fundera över vad ni har för strategi och integrera hållbarheten i kärnan av affären för att kunna skapa samhällsförändring på riktigt.”

2.    Samarbeta på ett smart sätt

”Vi kan vår målgrupp barn och unga och företagen står för en annan kompetens, men målen och return on investment måste vara samma.”

3. Satsa långsiktigt

Helst mer än 3 år.

Det här är en artikel från Veckans Affärer Insights - en digital premiumprodukt från Veckans Affärer. Där får du kvalificerade affärsnyheter, fördjupade artiklar och analyser anpassade till just dina behov.

Prova Veckans Affärer Insights i 30 dagar