ANNONS
Polly Bohlin, brukarföreningen Shedo (t.v.), Giuseppe Guerriero, vårdenhetsöverläkare (mitten), Nina Pedersen, vårdenhetschef (t.h.)

Högspecialiserad enhet ska hjälpa självskadepatienter

Under 2019 kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg att öppna en högspecialiserad enhet för patienter med mycket svåra självskadebeteenden. Den nya avdelningen, som kommer att vara unik i sitt slag, ska erbjuda en helhetslösning för patienten som består av konsultationer, heldygnsvård och eftervård. 

Målet är att erbjuda självskadepatienter omfattande och individuellt anpassade behandlingar i en trygg miljö, säger Giuseppe Guerriero, vårdenhetsöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nationella Självskadeprojektet tog 2014 initiativ om att starta tre vårdenheter för patienter med svåra självskadebeteenden. När betalningsmodellerna som skulle finansiera enheterna inte godkändes av landets hälso- och sjukvårdsdirektörer tog Västra Götalandsregionen beslut om att starta upp en enhet i egen regi.

Giuseppe Guerriero, vårdenhetsöverläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, menar att mycket svåra självskadepatienter har svårt att få möjlighet till effektiva behandlingar. Han menar att patientgruppen istället ofta slussas in och ut från heldygnsvården och saknar en trygghet i sin behandling. På den nya enheten vill man därför erbjuda varje patient en individualiserad och evidensbaserad behandling som kan ges under en längre och sammanhållande vårdperiod. 

Psykiatri Affektiva

Psykiatri Affektiva vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarar för patienter med förstämningssyndrom, neuropsykiatri, personlighetssyndrom, ätstörningar, ångestsyndrom och svåra utmattningssyndrom. Inom kliniken som omsätter 625 miljoner och har 730 medarbetare finns 11 000 pågående patienter.

Läs mer på sahlgrenska.se

”Målet är att forskningen ska vara en del av den nya enheten och redan från början kommer vi att arbeta med studier som ska fördjupa våra kunskaper inom området för självskadebeteende. Den nya avdelningen ska erbjuda tio vårdplatser och basen för patienternas vård ska vila på DBT (dialektisk beteendeterapi).” 

”Behandlingen syftar till att patienterna ska få en bättre förståelse för sin problematik och hur de kan göra för att bättre kunna hantera sin emotionella instabilitet och tendens till självskada”, säger Tobias Nordin, verksamhetschef inom vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

Tobias Nordin, psykiatriker och verksamhetschef 

Just DBT-terapi hjälpte Polly Bohlin, nu engagerad i brukarföreningen Shedo, att bli fri från självskadebeteende. Hon berättar att hon under sjukdomstiden upplevde att vården varken förstod hennes problematik eller hade den kunskap som behövdes för att hjälpa henne.

”Jag fick en stödkontakt, medicinerades och slussades mest runt inom vården, men det var först när jag behandlades med DBT som jag lärde mig att hantera mitt mående för att bli frisk på riktigt.”

Nina Pedersen, vårdenhetschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, nämner att det stora målet är att de patienter som kommer till enheten ska få ett liv värt att leva genom att få hjälp att utveckla färdigheter att förstå och hantera sitt inre och de utmaningar livet för med sig. 

”Vi vill att patienterna ska komma ut från avdelningen och inte bara må bättre, utan också vara återhämtade till en funktionsnivå för att kunna leva ett normalt liv med eller utan stöd och undvika att förlora fler år av livet”, avslutar hon.

Vill du veta mer? Kontakta Nina Pedersen på nina.pedersen@vgregion.se eller Tobias Nordin på tobias.nordin@vgregion.se


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium