Fotograf: Pexels

Den här svenska appen avslöjar exakt hur miljövänlig din konsumtion egentligen är

Så här mycket kostar din shoppinglycka – i koldioxid.

Webtjänsten ”Svalna” vill hjälpa dig att hålla koll på hur mycket din shoppinglycka egentligen kostar – i koldioxid.

Det är forskaren inom hållbar konsumtion vid Chalmers Universitet, David Andersson, som utvecklat webtjänsten.

Genom att sätta upp ett konto på sajten tillåter du Svalna att synka med dit bankkonto och hämta transaktionsinformation från din bank. Den som inte vill koppla sitt konto till sajten kan istället välja att fylla i information om boende, familjekonstellation och bilägande.

Webbtjänsten Svalna är den första av sitt slag, enligt grundaren, då den analyserar konsumentens miljöpåverkan utifrån faktiska transaktioner. Det gör det möjligt att skapa en mer tillförlitlig bild av hur mycket konsumtionen faktiskt påverkar miljön. 

”Bluffen blir synad”, säger grundaren David Andersson till NyTeknik.

”Jag tror att det finns en jättestor risk att folk inte kommer ihåg hur många jeans man köpte förra året.”

Det här är anledningen till att transaktionsinformationen ger en mer sanningsenlig bild av dina konsumtionsvanor än om du enbart fyllt i ett frågeformulär.

När du väl delat din transaktionsdata processas denna med data från SCB om energikonsumtion i olika produktionssteg inom olika industrier. På så sätt tar bolaget fram en enhet, ”energianvändning per krona”, för var sektor, som sedan appliceras på den data du delat med dem.

Än så länge är uppskattningen ganska grovkornig. Grundaren poängterar dock att desto fler personer som använder sig av tjänsten, desto bättre kommer uppskattningarna att bli.

Den största utmaningen för Svalna just nu är att få personer att känna sig trygga med att dela sin transaktionsdata. Det är också därför som servicen just nu erbjuds i en mindre intim version. Du kan på så vis istället dela annan typ av information såsom inkomst och registreringsnummer på din bil. Servicen kan då hämta andra typer av data genom andra kanaler.

Syftet med tjänsten är att öka konsumentens medvetenhet kring miljöpåverkan genom att  ge mer förståelse för hur man kan minska sin påverkan på miljön och öka kunskap om vilka åtgärder som kan ha störst effekt.

”Vi märker att det är jättemånga som vill veta vad som är stort och litet i deras egen klimatpåverkan. Många är motiverade och känner ett eget ansvar men vet inte var de ska börja”, förklarar David Andersson.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST