Fotograf: Karin Olli-Nilsson

5 frågor till Lena Törner – som driver eget affärsnätverk för kvinnor

När något tar emot, då är det just dit du ska gå – backa inte ner. Det rådet ger Lena Törner, grundare av affärsnätverket Matrona för kvinnor. VA träffade småföretagaren för en snabb frågestund under den pågående Järvaveckan.

Det är inte bara politikerna som fått upp ögonen för Järvaveckan, den än så länge småskaliga utmanaren till Almedalsveckan i Visby.

Nu börjar även företagen hitta till Spånga Idrottsplats där uppstickarveckan anordnas, och på måndagen var det just företagande och entreprenörskap som stod på dagordningen.

I ett av seminarietälten presenterade Swedbank, Sparbankerna och Företagarna sin årliga Småföretagsbarometer med efterföljande panelsamtal.

VA fick en frågestund med en av paneldeltagarna, Lena Törner, vd för utbildningsföretaget MacoMedia och grundare av nätverket Matrona för kvinnliga företagare.

Under paneldiskussionen pratades det en del om att det är svårt att gå från att vara egen företagare till att våga anställa. Vilken är den största svårigheten, enligt dig?

För mig var det svåraste kostnaden. Att vara säker på att den här första personen skulle hjälpa till så pass så att det blev lönsamt nog, att vi åtminstone gick runt i början.

Det är vad jag upplever bland alla jag känner som är företagare, det är det som hindrar många företagare från att anställa. Det är en stor kostnad. Och om det då är en person som inte är riktigt lika mån om företaget som du blir det ju snarare så att det kan gå åt andra hållet. Det är en väldigt stor risk.

Vi befinner oss på Järvaveckan och det är valår i år. Vad är den viktigaste valfrågan för dig?

För mig är den här frågan om företagande och företagandets villkor väldigt viktig. Nu är den ju lite i skymundan, men jag hoppas att den kommer att hamna högre upp.

Kan du berätta lite om Matrona, ditt affärsnätverk för kvinnor?

Det startade jag för 10 år sedan. Det fanns vid den tiden inte några nätverk för kvinnor som ville göra affärer. Det fanns många nätverk för män, som var skapade av män och för män. Så jag ville starta ett kvalitativt nätverk för kvinnor där man gör affärer och hjälper varandra till kontakter och så vidare.

Vilken typ av företag riktar det sig mot?

Det är små och stora företag. Det är blandat – och det är själva vitsen. Det ska vara som en kreativ galen soppa! Det är blandade befattningar, det är blandade stora och små företag. Det är så det kan uppstå saker, när man blandar så här.

Vad är ditt bästa råd till aspirerande kvinnliga entreprenörer?

Att man ska våga. Man måste våga väldigt mycket. Precis som titeln på min bok, Våga Vilja Företag. Min nya bok som jag håller på med heter Våga Vilja Riskaptit, och där kan kvinnor bli mycket bättre – på att våga utmana sig själv.

När det tar emot så ska man gå dit och inte backa ner. Där kan jag nog säga att jag tycker män lite modigare generellt sett än vad kvinnor är. Så det skulle jag säga: våga utmana dig själv lite mer.