Fotograf: Pexels

Storbankens ordförande: 10 000 medarbetare ersätts av robotar inom fem år

Den som knappar mycket på tangentbordet om dagarna på Citi Group går en tuff framtid till mötes.

Bankjätten Citi kan ersätta 10 000 medarbetare med robotar under de kommande fem åren. Det skriver Financial Times (FT).

”Vi har 20 000 operationella positioner. Kan vi under de kommande fem åren få det till 10 000?”, frågar sig Jamie Forese, ordförande för Citi Group, i en intervju med FT.

Idag utgör operationella positioner nästan 40 procent av Citis anställda inom investment banking, och det är främst dessa roller som enklast skulle kunna ersättas av maskiner.

Högt uppsatta chefer på de andra stora investmentbankerna säger till FT att de har samma förväntningar på framtiden som Jamie Forese.

Barclays investmentbankschef Tim Throsby siar att vi i framtiden kommer att få se ett minskat antal anställda som tjänar mer pengar medan enklare ”låg-värde-uppgifter” tas över av maskiner.

”Om ditt jobb involverar mycket tangentbordsknappande är det mindre troligt att du får en lycklig framtid”, konstaterar Tim Throsby i en kommentar till FT.

Dock understryker Tim Throsby att det i mångt och mycket handlar om att det är typen av jobb de anställda utför som kommer att förändras. Samtidigt som antalet anställda minskar inom vissa funktioner, anställer man inom till exempel försäljning och research.

Goldman Sachs Internationals vd Richard Gnodde poängterar att det är så pass många funktioner som redan idag blivit ersatta av teknologi, och att han har svårt att se varför den utvecklingen skulle stanna av i framtiden.

Richard Gnodde framhåller emellertid att den teknologiska utvecklingen även kommer att innebära nya affärsmöjligheter och således även nya jobb.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST