Fotograf: Youtube/EFN

Här är Max Mittereggers jättespekulation – i det svenska storbolaget

Mitteregger har aktier för över en halv miljard i svenska läkemedelsbolaget.

Max Mittereggers fond Gladiator skyltar inte öppet med sina innehav, men ägarlistor visar att hedgefonden positionerat sig tungt i specialistläkemedelsbolaget Sobi, som säljer mediciner mot bland annat blödarsjuka.

Sobis ägarlista visar att Gladiator-fonden i slutet av april var bolagets tionde största ägare med 1,3 procent av aktierna, ett innehav värt cirka 665 miljoner kronor.

Mittereggers fond hade vid samma tidpunkt ett förvaltat kapital på nära 4 miljarder kronor - vilket innebär att Sobi-aktierna svarar för cirka 17 procent av fondförmögenheten.

Mitteregger har flera gånger talat sig varm om Sobi i media – och bolaget har länge varit ett av Gladiators stora i innehav.

Andra bolag där Gladiator har stora ägarintressen är läkemedelstillverkaren Recipharm, och biotech-bolagen Hansa Medical och Oncopeptides.

Gladiator-fondens största innehav inom läkemedel/biotech:

Bolag

Värde (SEKm)

Andel av Gladiator

Sobi

665

17%

Recipharm

365

9%

Oncopeptides

344

9%

Hansa Medical

201

5%


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant