ANNONS

Förmånligaste obligationen i fastighets-branschen? Nu kan du teckna den

Välståndet i Panama har dubblerats det senaste decenniet. Under samma tidsperiod har det svenska bolaget Tectona investerat i den blomstrande bostadsmarknaden och uppnått en soliditet på hela 89 procent. Nu har du chans att investera i dem.

"När jag var med och grundade Tectona för tio år sedan kunde jag inte drömma om den fantastiska framgång som väntade Panama", säger Johan Skålén, vd på det svenska investeringsföretaget Tectona.

Sedan 2006 har bolaget investerat långsiktigt och med låg risk i Panama, med syfte att skapa hållbar avkastning över tid. Och det har visat sig vara fungera. Panamas tillväxt har varit bland den högsta i världen med cirka 7,5 procent i snitt per år, enligt Exportkreditnämnden. Samtidigt har urbaniseringen varit kraftig och Panama City hyser i dag ungefär 35 procent av Panamas totala befolkning. Tectonas affärsidé är att ta del av den snabbväxande ekonomin genom att bygga om lägenheter och fastigheter till mindre enheter i syfte att öka hyresnettot.

"Det har varit roligt, inspirerande och spännande att verka på en sådan marknad, där fastighetspriserna också har stigit i takt med tillväxten."

Tectona

Tectona är ett investeringsföretag som sedan 2006 har investerat framgångsrikt i skog, jordbruk och fastigheter. Bolaget investerar via dotterbolag främst i fastigheter och sedan 2014 har bolaget fokuserat på fastighetsinvetseringar i Panama City. Tectona är noterade på Nordic Growth Market MTF och har i dagsläget cirka 400 aktieägare.

Obligationsemission till och med den 15 juni

Fram till på fredag den 15 juni genomför Tectona en obligationsemission som ska användas för att utöka investeringarna och att återbetala ett obligationslån.

"Vi har identifierat ett lönsamt koncept och vill öka investeringarna av hyresfastigheter i Panama City", säger Johan Skålén.

Soliditet på 89 procent – högst i branschen

Soliditeten i Tectona var vid utgången av första kvartalet 89 procent. En så stark soliditet är det få andra fastighetsbolag som har och därmed finns det också goda förutsättningar att öka belåningen i bolaget.

"Genom att öka belåningen kommer vi att kunna investera i fler lönsamma hyresobjekt som ger oss en avkastning som överstiger kostnaden för obligationslånet. Vi kommer därmed att kunna erbjuda obligationsinnehavarna en bra avkastning samtidigt som vi ökar vinsten per aktie", säger Johan Skålén och tillägger:

"Dessutom har vi en relativt kort löptid på två år, vilket minskar risken."

Det maximala lånebeloppet i emissionen är 8 miljoner kronor. Om det uppnås kommer soliditeten att sjunka till 70 procent, vilket fortfarande är väl över medel i branschen.

"Vi kan erbjuda en av de högsta räntorna i förhållande till soliditet. Det går inte att teckna en så här bra obligation någon annanstans i dagsläget", säger Johan Skålén.

Kommer Panama City fortsätta att vara en bra investering?

"Absolut. Dels är Panamakanalen en av världens viktigaste handelsleder, dels är det en av världens snabbast växande ekonomier som spås fortsätta växa. Befolkningsökningen och urbaniseringen kommer också fortsätta utan tecken på varken fastighetsbubbla eller för hög skuldsättning. Dessutom har de ett bra affärsklimat och en stark äganderätt", säger Johan Skålén och avslutar:

"Sedan får vi in höga hyresintäkter till Tectona, på över 10 procent på investerat kapital."

Här kan du läsa mer om emissionen.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.