Fotograf: Clas Ohlson

Rapportsmällen: Förlusten mer än dubbelt så stor som befarat för kedjan – aktien dyker

Prylkedjan Clas Ohlsons kvartal blev en stor besvikelse.

Clas Ohlsons resultat kom in svagare än väntat, även justerat för de engångsposter bolaget överraskande redovisade i det fjärde kvartalet.

Bruttomarginalen uppgick till 36,7 procent och det en minskning med 5,3 procentenheter i förhållande till fjärde kvartalet föregående räkenskapsår och det var samtidigt drygt 3 procentenheter lägre än vad de tre analytikerna i SME Direkts sammanställning väntat sig.

Bolaget pekar på att tre olika faktorer påverkat bruttomarginalen negativt i likvärdig omfattning under kvartalet: valutaeffekter, "ökade kommersiella satsningar" och "övriga effekter".

"Under kvartalet har svenska kronan försvagats, vilket får betydande negativ påverkan på resultatet för det fjärde kvartalet, som försäljningsmässigt är Clas Ohlsons minsta", skriver bolagets vd Lotta Lyrå i rapporten.

"Vi har under perioden också gjort omfattande kommersiella satsningar, framförallt för att stärka prispositionen mot konsument, men också investeringar i marknadsföring", fortsätter hon.

Clas Ohlsons rörelseresultat under det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret uppgick till -106 miljoner kronor.

Analytiker hade i snitt räknat med ett rörelseresultat på -49,3 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning av tre estimat.

I resultatet ingår engångsposter om -45 miljoner kronor. Analytikerna hade inte väntat sig några engångsposter.

Apropå engångsposterna skriver Lotta Lyrå att de är kopplade till "framtagande och lansering av den nya strategin, samt implementeringen av ett antal initiativ i enlighet med denna". Hon skriver även att engångskostnaderna är kopplat till implementeringen av en it-plattformen samt till butikstängningar i Storbritannien.

Aktien tappar 7 procent i den inledande handeln på fredagen.

Följ Clas Ohlsons aktie i realtid här på VA Finans.

Läs även: Nu är det dags att köpa en av börsens mest ratade aktier 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST