Fotograf: Henrik Montgomery / TT

Göran Persson vill crowdfunda sitt bolag: ”Hoppas att vi ska få utnyttja det”

Göran Persson ser crowdfunding och annan digital finansiering som samhällsvitaliserande.Det gamla har ju inte i alla avseenden lyckats, om jag uttrycker mig försiktigt”, säger han till VA. Nu vill han crowdfunda skogsbolaget där han är styrelseledamot.

”Inget är så stimulerande som att följa ett företag där man satsat sina pengar”, slår Göran Persson fast i slutet av maj på crowdfundingsajten Pepins delägarträff i Stockholm dit han är inbjuden för att tala nya finansieringsformer.

I tolv år fram till 2006 stod han i centrum för svensk politik. Först som finansminister och sedan som statsminister. Efter att ha lämnat den världen har Göran Persson visat ett allt större personligt intresse för näringslivet. Och inte minst för investeringar.

Han sitter i en rad styrelser. Bland annat som ordförande för den statliga gruvjätten LKAB och riskkapitalbolaget Pegroco Invest och som ledamot i Ålandsbanken. Därtill är han konsult för JKL samt investerar i företag genom Baven AB.

Men när Göran Persson, som är född 1949, växte upp i sörmländska Vingåker fanns det inte ens på kartan att äga en aktie, säger han under en pratstund med Veckans Affärer innan sitt tal.

”Det kom någon gång på 70-talet med olika sparstimulanser och skatterabatter. Det tog lång tid för mig innan jag blev intresserad av det där. Det är en helt ny värld och går inte att jämföra.”

Budskapet han vill föra fram är att den nya tiden domineras av några stora trender: Digitaliseringen, hållbarhetstanken och ett avståndstagande från etablissemanget. Liksom att allt fler vill pröva möjligheten att utveckla ett eget bolag med hjälp av extern finansiering.

Men de klassiska institutionerna är inte byggda för att möta den växande efterfrågan på kapital, hävdar Göran Persson.

”Här inträffar det lyckliga att den nya tidens värderingar möter den nya tidens behov. Då uppstår och kommer att uppstå en lång av rad finansiellt innovativa lösningar som crowdfunding.”

Det här skeendet befinner vi oss i början av enligt hans sätt att se det.

”Många kommer att dödförklara den här typen av finansiella initiativ och säga att det är osäkert, oförutsägbart och har barnsjukdomar. Men det är ingen tvekan att allt fler i de uppväxande generationerna är vana vid att använda den här lilla apparaten”, säger han och pekar på min mobil som spelar in vårt samtal, innan han fortsätter:

”De kommer att byta bank på 60 sekunder och vilja använda den för investeringar. Och väldigt många som vill göra det är inte i den fasen i livet att de har pengar – morsan och farsan kanske har det – men de vill ändå vara med i företag, läsa på och sätta sig in, och växa med det. Det är ett vinnarkoncept.”

Han tycker att det här innebär en vitalisering av samhället och ser crowdfunding som ett verktyg för en välbehövlig demokratisering av finansmarknaden eftersom ”även den som förfogar över en tusenlapp kan vara med.”

”Det engagemang som växer ur det är en kompetenshöjning för hela samhället. Det är viktigt.”

Men det är inte bara av omtanke för samhället som Göran Persson pratar om crowdfunding.

”Nej, jag har inte gjort det än, men jag håller på med ett projekt där jag hoppas att vi ska få utnyttja det”, svarar han på min fråga om han själv investerat genom crowdfunding.

Det handlar om skogsbolaget Forestum där han sitter som styrelseledamot och som 2016 hade tillgångar för 82 miljoner kronor. Forestum är ett dotterbolag till AB Hvalfisken som 2016 ägde 18 000 hektar mark, varav merparten är skog, och hade tillgångar på 491 miljoner kronor.

Göran Persson och Forestum vill ”försöka hitta en möjlighet också för den som inte har pengar att direkt äga skog med hjälp av crowdfunding”.

Du har sagt att ”det bygger upp till en perfekt storm i Sverige” inför nästa lågkonjunktur genom den svaga kronan, det låga reformtempot och den negativa styrräntan. Är det rätt läge nu att förorda crowdfunding?

”Ja, det är väl i sådana lägen det nya bryter fram. Att gå in i en sådan situation utan att ha nya idéer… det är ett samhälle som har dött i praktiken. Det är nu som det finns utrymme att ta initiativ och pröva något annat. Det gamla har ju inte i alla avseenden lyckats, om jag uttrycker mig försiktigt. Det är därför vi får en perfekt storm.”

Han ser en röd tråd mellan dagens crowdfundade företag och de kooperativa företag som växte fram i Sverige på 1900-talet med nära band till arbetarrörelsen och socialdemokratin.

När de kom, bröt igenom och blev samhällsdominanter var de också uttryck för något nytt”, säger han och fortsätter:

”Framförallt genom engagemang, argumentation, marknadsföring och allt sådant. Sedan mognade de och började få svårigheter att förnya sig och deras kapitalbindning motsvarande inte företagens storlek. Men det är klart att det bär mycket drag av detta.”

Samma dag som intervjun görs står det klart att Tysklands största bank Deutsche Bank ska sparka 7 000 personer. Göran Persson säger att han hört nyheten på Ekot på morgonen:

”Ganska måttligt egentligen med tanke på att de har 97 000 anställda. Finansbranschen står inför stora förändringar.”

Vissa kommer då att tappa sina positioner, konstaterar han, men ser det inte som något motargument.

”Tar vi det som utgångspunkt är det ju stillestånd som gäller”, säger han.

Tillgångar är en del av finansmarknaden. De var fintechbolag tidiga med att ge sig på. Skulder är en annan. Där har de nya digitala lösningarna varit färre.

Åtminstone fram till nyligen. I Sverige uppgår den samlade bolånestocken till över 3000 miljarder kronor. Sedan förra hösten har rad digitala startupbolag, som Enkla, Hypoteket och Stabelo klivit fram för att utmana bankernas bolåneaffär.

De kan förvisso bryta in och pressa marginalerna. Men att ta över ett redan prövat engagemang från en bank är lättare än att ge ut ett nytt lån och själv göra prövningen, konstaterar Göran Persson som själv sitter i snart hundraåriga Ålandsbankens styrelse.

I den här utvecklingen kommer de större bankerna att anpassa sig och blanda det bästa av det nya med det bästa av sitt eget, spår den före detta statsministern.

”Men ju större en organisation är desto svårare är det. Och dyrare, för du ska bygga om system. Men de är skickliga och kommer inte att gå under. Men blåslampan är det nya, och när de större aktörerna anpassar sig kommer säkert marginaler att krympa. Då får vi resurser över till annat i samhället. Inte minst för boendetagarna. Konkurrens innebär alltid att du troligen får både en bättre produkt och ett lägre pris.”

Och hur går det för en så pass stor ”organisation” som Sverige att anpassa sig till ny teknik i konkurrens med exempelvis KIna?

”Jag tror att vi har lättare att anpassa oss än Kina. Tänk dig de senaste 50 åren. Vid varje nytt teknikgenombrott har Sverige varit med oavsett vad det handlat om. Vi är tekniknyfikna, har hög kompetens och bra företag. Jag är optimistisk att vi är med på detta. Kanske kommer vi bitvis leda utvecklingen. Det skulle inte förvåna mig.”

Insikten om digitaliseringens betydelse kom gradvis under statsministerperioden, säger han.

”Jag fick träffa Bill Gates och det där gänget på 90-talet. Då var Sverige med och vi är fortfarande med. Jag är glad att vi gav möjlighet att rusta hemmen med digital utrustning”, säger han och syftar på den så kallade hem-PC-reformen från 1998. De första tre åren fick en miljon svenskar sin första dator. Reformen lyfts ibland fram som en viktig pusselbit i det svenska teknikundret efter millennieskiftet.

Vilken är dagens hem-PC-reform som vi kommer att se tillbaka på om 20 år?

”Jag tror att det är mycket mer komplicerat i dag. Det var tydligare och enklare då. Vi kommer att se det efteråt, men inte lika tydligt”, säger Göran Persson innan han lämnar för att hålla kvällens tal.

I sin sista valrörelse 2006 hade han varit statsminister i tio år. Då kallades han trött. Det är han knappast på scen på delägarträffen.

Ljudsystemet svajar ibland. Men även utan mikrofon skulle de bakre raderna kanske kunnat höra Göran Persson lovsjunga investeringar. Han säger att han önskar att han som finansminister hade haft den erfarenhet och kunskap han har i dag. Publiken verkar gilla vad de får höra.

Göran Persson

Finansminister 1994-1996. Statsminister 1996-2006.

I dag är han bland annat styrelseordförande för LKAB och det First North-listade riskkapitalbolaget Pegroco,  styrelseledamot i Ålandsbanken, konsult för JKL samt investerar i mindre företag genom det egna Baven AB. Det senare bolaget är döpt efter sjön Båven i Sörmland vid vilken han och makan Anitra Steen bor. Mellan 2009 och 2016 hade Baven AB ett samlat resultat efter skatt på 31 miljoner kronor.

Alla affärer har inte varit lyckade. I våras framkom att Baven AB år 2014 ägde en bråkdel av aktierna i tv-tjänsten Voddler som på fem år har gjort förluster på 1,2 miljarder kronor.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.