Fotograf: Richard Drew/AP

Kalldusch för börsjätten – störtar till jumboplats efter svaga siffror

Plump i Elektas rapport får aktien att dyka på börsen.

Medicinteknikbolaget Elekta redovisar en omsättning i linje med förväntat under fjärde kvartalet. Resultatet var lägre än väntat. Bolaget ökar utdelningen till 1,40 kronor (1,00), väntat var 1,25.

Omsättningen uppgick till 3 614 miljoner kronor (3 715), att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 3 685.

Ebita, före jämförelsestörande poster och kundförluster, resultatet var 918 miljoner (779).

Justerad ebita-marginal, före jämförelsestörande poster och kundförluster, var 25 procent (21).

På helåret blev den justerade ebita-marginalen 19 procent, vilket var i linje med vad bolaget spått.

Rörelseresultatet blev 769 miljoner kronor (347), väntat rörelseresultat var 832. Rörelsemarginalen var 21,3 procent (9,3).

Resultatet efter skatt blev 544 miljoner kronor (93).

Bruttoorderingången uppgick till 4 656 miljoner kronor (4 366).

Kassaflödet efter löpande investeringar var 979 miljoner (1 016).

Elekta föreslår 1,40 kronor i utdelning (1,00), väntat 1,25.

Under kvartalet bokade bolaget åtta Unity-orders. "Vi följer vår plan med CE-märkning i juni", säger vd Richard Hausmann i rapporten.

Från och med det innevarande räkenskapsåret (2018/19) ändrar vi våra

redovisningsprinciper i enlighet med IFRS15.

För det kommande räkenskapsåret 2018/2019 lämnar bolaget följande prognos:

- Nettoomsättningstillväxt om cirka 7 procent beräknat på oförändrade valutakurser

- EBITA-marginal om cirka 20 procent (förändring från >20 procent).

"För det innevarande räkenskapsåret ser vi en fortsatt ökande efterfrågan på avancerad cancervård och tillsammans med fler leveranser av Elekta Unity bedömer vi  att nettoomsättningen kommer att växa med cirka 7 procent beräknat på oförändrade valutakurser. Utifrån den tillväxten och vårt fokus på förbättringar av processer och kostnadskontroll är vårt mål att nå en EBITA-marginal på cirka 20 procent", skriver bolaget.

"Reaktionerna i Kina avseende Unity har varit mycket positiva och vi kommer att installera de första fem systemen under det innevarande räkenskapsåret.

Intäkterna för de här systemen kommer emellertid inte att redovisas förrän efter godkännandet från CFDA, det vill säga efter detta räkenskapsår", säger Richard Hausmann i en kommentar.

Aktien tappar 6 procent i den inledande handeln efter rapporten. Därmed intar aktien jumboplatsen på Large Cap-index.

Följ Elektas aktie i realtid här på VA Finans.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST