Fotograf: Unsplash

Topp 10: Aktierna med störst chans till kurslyft just nu

Här är nordiska aktierna med starkast köpsignaler, enligt teknisk analys.

1.  Polarcus Ltd
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Polarcus Ltd och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 1.60. Målkursen vid 2.18 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 2.00 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Polarcus Ltd. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  Tryg(TRYG.CO) - 31 maj 2018. Senaste slutkurs: 146.7 (0.2)
Tryg ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 145. Ger signal om vidare uppgång till 152 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 145 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  Orsted A/S
Orsted A/S ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har tagit ut målkursen vid 406 efter brott på en omvänd huvudskuldra-formation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien testar stödet vid cirka 380 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 380 kroner utlöser en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
4.  Scatec Solar ASA
Scatec Solar ASA har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 52.89. Ger signal om vidare uppgång till 64.48 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 44.40 kroner. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
5.  Castellum
Castellum ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har tagit ut målkursen vid 144 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien närmar sig stödet vid cirka 139 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
6.  ÅF
ÅF har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 192. Ger signal om vidare uppgång till 217 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 190 kronor. Positiv volymbalans visar att volymen är högre på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
7.  Catena Media PLC
Catena Media PLC visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien testar stödet vid cirka 137 kronor, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
8.  Kværner
Kværner ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien testar stödet vid cirka 17.60 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 17.60 kroner utlöser en säljsignal. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
9.  Stora Enso R
Stora Enso R ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 177 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Positiv volymbalans indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva, och förstärker aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
10.  Chr. Hansen Holding
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Chr. Hansen Holding och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har också brutit en motståndsnivå och gett köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 594 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 594 kroner vid reaktioner tillbaka. Volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Chr. Hansen Holding. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.