ANNONS

Succé för grön obligation – stort intresse från investerare både i och utanför Sverige

Som första bank i världen har Landshypotek Bank gett ut en obligation baserad på den svenska hållbara skogen.

Det tog en halvtimme – sedan var Landshypotek Banks gröna obligation övertecknad och volymen uppgick till över 12 miljarder. Intresset var överväldigande och extra roligt för det team som arbetat fram obligationen med Martin Kihlberg, hållbarhetschef på Landshypotek Bank, i spetsen:

”Det var en väldigt snabb teckning, vilket visar att investerare både i och utanför Sverige ser den miljömässiga och ekonomiska potentialen i våra svenska skogar.”

Obligationen bygger på privatägd svensk skogsmark på totalt cirka 320 000 hektar, en yta som motsvarar storleken av Gotland. Det är välskötta svenska skogar som har uppfyllt kriterierna i bankens ramverk – bland annat certifierad skog, grön skogsbruksplan, naturskyddsområden och ökat lövinslag. Hållbart skogsbruk är en viktig del i omställningen mot ett mer fossilfritt samhälle och det bidrar till biologisk mångfald.

Landshypotek Bank

Landshypotek Bank är en av de tio största bankerna i Sverige och har till huvuduppgift att finansiera Sveriges jord- och skogsbrukare. Banken erbjuder även sparande för alla och bolån till husägare utanför storstäderna. Kunderna i banken bidrar till att stärka de gröna näringarna och att vi alla därmed kan ta del av närproducerad mat och svenska skogsråvaror. Landshypotek Bank har drygt 180 medarbetare på 19 orter i Sverige.

Läs mer här

”Är det någon bank som ska göra det här så är det vi, som kan näringen utan och innan”, säger Malin Svedberg, vd-assistent och involverad i arbetet med att utveckla det gröna ramverket som ligger till grund för obligationen.

Möjliggör en levande landsbygd och ett hållbart samhälle 

I snart 200 år har Landshypotek bank finansierat svenskt jord- och skogsbruk. Hållbarhet, såväl ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, ligger med andra ord i bankens DNA.

”Våra kunder äger oss genom den ekonomiska föreningen som de är medlemmar i. Den vinst som inte återinvesteras i verksamheten går tillbaka till jord-och skogsbrukare över hela Sverige”, säger Malin Svedberg.

Många börsnoterade och institutionellt ägda banker har ett stort fokus på kvartalsrapporter. Landshypotek Bank tänker annorlunda. De ser sig själva som en värderingsdriven bank med ett högre syfte:

”Vår främsta uppgift är att kunna erbjuda Sveriges jord- och skogsbrukare konkurrenskraftig finansiering. Vi tror att allmänheten har en annan uppfattning och andra krav på sin bank i dag – vår vinst går tillbaka till våra låntagare, inte till en okänd institutionell ägare på börsen”, säger Martin Kihlberg.

Hur kommer marknaden för gröna obligationer att utvecklas?  

”Vi ser att den gröna obligationsmarknaden kommer att växa betydligt. Många nya aktörer är på väg in i branschen och då är det extra roligt att vi – som en av de mindre bankerna i Sverige – var först ut med att erbjuda en säkerställd obligation som är baserad på det hållbara skogsbruket”, avslutar Martin Kihlberg.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.