Fotograf: Privat

”Kvinnor behöver skaffa sig ett ekonomiskt självförtroende, och sluta se hindren i aktiesparande”

Det finns en stor privatekonomisk splittring mellan tjejer och killar i Sverige, visar en ny undersökning. Nu vill Tove Zander, vd för Unga Aktiesparare, att kvinnors ”ekonomiska självförtroende” får en rejäl boost. Deras ekonomiska framtid står på spel.

”Det är jättetråkigt att se att den avkastningen man får på sitt sparande, ska vara beroende av vilket kön man har.”

Det säger Tove Zander, den 28-årige vd:n för Unga Aktiesparare.

Hon syftar till siffror från en ny undersökning som intresseorganisationen genomfört tillsammans med Sifo och Swedbank. Slutsatsen: svenska tjejer och killar har vitt skilda attityder och vanor när det kommer till privatekonomi och aktiesparande.

”Vi ser att tjejer har sämre ekonomiskt självförtroende än killar, och väljer att spara på sparkonto som ger, just nu, nollprocentig ränta.”

Undersökningen – som omfattar 1 059 svenska ungdomar mellan 18 och 25 år – visar att 40 procent av tjejerna anser att de inte har tillräcklig kunskap om privatekonomi, jämfört med 25 procent bland killarna. Mindre än en femtedel (18%) av tjejerna uppgav att de äger aktier gentemot 44 procent bland killarna.

”Tjejer behöver skaffa sig ett ekonomiskt självförtroende, och sluta se hindren i att ta risker med sitt sparande”

LÄS MER: Färsk undersökning: 2 av 3 unga svenskar känner inte till den viktigaste principen för att få pengar att växa

Zander tycker att det är ”något katastrofalt” att könsklyftan syns så tidigt.

En stor skillnad märks i hur tjejer och killar skaffar sig kunskap om investeringar. ”Tjejer sparar i lägre utsträckning i fonder och aktier. Killar söker helst information om sparande på nätet medan tjejer helst frågar någon inom familjen för att få information om sparande”, säger Zander.

Vad tror du kan hjälpa tjejer att bli bättre upplysta kring sparande?

”Tjejer behöver skaffa sig ett ekonomiskt självförtroende, och sluta se hindren i att ta risker med sitt sparande. Vi måste lära oss, våga ta risk, och vi måste se till att söka kunskap bortom familjen när vi vill lära oss om sparande. Och alla, både män och kvinnor, måste se till att tjejernas ekonomiska självförtroende ökar”.

Swedbank, Sifos och Unga Aktiespararnas undersökning pekar också på att förutom kön, är hushållet man växer upp i en stor vattendelare mellan dem som sparar i aktier och de som inte gör det. För att minska gapet, vill Zander att skolorna tar större ansvar för att lyfta alla ungdomars privatekonomiska kunskap i tidig ålder.

”Det är fullt rimligt att ställa krav på sin lärare. Det kan tjejer faktiskt göra redan nu”, säger Zander.

Arturo Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom, håller med om vikten av tidig utbildning: ”Ett sätt att möta [ungdomarnas stora engagemang kring sparande] är att erbjuda mer undervisning i privatekonomi i skolan, det skulle ge unga bättre förutsättningar att fatta medvetna beslut om sin framtid.”

Zander pekar också på en historisk brist på förebilder inom finansvärlden. För Zander själv, var förra SEB-chefen Annika Falkengren en stor förebild. Från Andra ”Börshajen” Farhad till grundarna av Sigmastocks, Mai Thai och Nanna Stranne, är listan som tur är mycket längre idag.

I övrigt visade undersökningen att svenska ungdomar är tämligen upplysta kring privatekonomi, och att tre fjärdedelar sparar regelbundet.

Zander säger att undersökningen med intresse kommer att följas upp nästa år, och då hoppas hon redan på en förbättring inte bara när det kommer till könsaspekten, men även det faktum att  65 procent av ungdomar mellan 18 och 25 år inte känner till vad ränta-på-ränta effekten egentligen är.