Fotograf: Maja Suslin/TT

Finansministern väcker frågan om Riksbanken ska vara oberoende: Vi kan behöva arbeta tillsammans

Det krävs forskning och diskussion om hur världen kan få ramverk som gör att centralbanker och regeringar kan samarbeta bättre i samband med finansiella kriser. Det hävdar Sveriges finansminister Magdalena Andersson i en intervju med Bloomberg.

Minusränta och stödköp av cirka hälften av hela obligationsmarknaden i Sverige.

Det är facit efter att Riksbanken blev självständigt vid slutet av 1990-talet.

Det hävdar Sveriges finansminister Magdalena Andersson i en Bloomberg-artikel där hon vill uppmana till debatt om hur centralbanker och regeringar kan samarbeta bättre vid finansiella kriser.

”Tittar du tillbaka på den våg av reformer som gjorde centralbanker självständiga så är det uppenbart idag att det inte var tillräckligt genomtänkt. Det kan finnas situationer där skatte- och penningpolitik måste arbeta tillsammans på ett sätt som inte är möjligt under det nuvarande regelverket”, säger Magdalena Andersson till Bloomberg.

Bloomberg rapporterar att centralbankers självständighet har blivit alltmer ifrågasatt i kölvattnet av senaste finanskrisen. Den triggade en sällan skådad mängd av globala stödåtgärder med alltifrån negativ räntebildning till storskaliga stödköp av obligationer.

Med tanke på själva omfattningen av åtgärderna och hur länge dessa har pågått anser Magdalena Andersson att det var en effekt av att vissa regeringar redan satt med tömda ”skattkistor”.

I Sverige har Riksbanken dragit ned den svenska kronan till rekordlåga nivåer i flera år, men tycks nu ha stött på patrull genom att Riksgälden har positionerat sig för en starkare växlingskurs.

Just nu diskuterar också samtliga partier i Sverige hur penningpolitik skulle kunna användas i samband med nästa lågkonjunktur, enligt Bloomberg.

Det beror bland annat på farhågor om att Riksbankens verktygslåda visserligen inte kommer att vara tom, men sämre rustad att hantera tuffa tider.

Medan centralbankernas självständighet har haft en framskjuten position i ekonomisk forskning så anser Magdalena Andersson att koordinationen av skatte- och penningpolitik är något som forskarvärlden inte har tagit sig an tillräckligt.

Bloomberg rapporterar också att Fed-ordförande Jerome Powell så sent som i fredags gav finansministern vatten på kvarn genom att höja ett varningens finger för att centralbanker inte kan sin ta sin självständighet för given då allmänhetens förtroende för offentliga institutioner befinner sig nere på rekordlåga nivåer.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.