Topplista: Nordens 10 hetaste aktier just nu

Veckans Norden topp 10 består av fyra svenska, tre norska, två danska och en finsk aktie.

 
1.  Polarcus Ltd
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Polarcus Ltd och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 1.60. Målkursen vid 2.18 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 2.00 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymtoppar och volymbottnar motsvaras väl av toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
2.  Chr. Hansen Holding
Chr. Hansen Holding visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har också brutit en motståndsnivå och gett köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 594 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 594 kroner vid reaktioner tillbaka. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
3.  Tryg
Tryg ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 145. Ger signal om vidare uppgång till 152 eller mer. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 145 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. RSI-kurvan visar en fallande trend, något som är en tidig signal om möjlig vändning ned även i kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
4.  MTG B
MTG B visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 311. Målkursen vid 351 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 344 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
5.  Ocean Yield
Ocean Yield ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 63.05 och motståndet på 70.82. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien testar stödet vid cirka 68.70 kroner. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 68.70 kroner utlöser en säljsignal. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
6.  Seadrill
En närmast horisontell trendkanal är bruten uppåt på medellång sikt. En fortsatt stark utveckling indikeras. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker nedåt mot trendlinjen. Har gett köpsignal från glidande medelvärde, vilket också signalerar om en fortsatt uppgång. Aktien närmar sig stödet vid cirka 3.00 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbrottet. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
7.  Konecranes Oyj
Konecranes Oyj ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 35.35. Ger signal om vidare uppgång till 37.63 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 36.00 euro. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 36.00 euro vid reaktioner tillbaka. Negativ volymbalans indikerar att säljarna är aggressiva medan köparna är passiva, och försvagar aktien. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
8.  ÅF
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i ÅF och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 192. Ger signal om vidare uppgång till 223 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 190 kronor. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
9.  Bravida Holding AB
En närmast horisontell trendkanal är bruten uppåt på medellång sikt. En fortsatt stark utveckling indikeras. Aktien har nu stöd vid eventuella attacker nedåt mot trendlinjen. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 59.02. Målkursen vid 68.04 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 62.40 kronor. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt på kort sikt. Investerare har stadigt gått upp i pris för att kunna köpa aktien, något som indikerar ökande optimism och att kursen skall fortsätta upp. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

 

 
10.  AarhusKarlshamn
AarhusKarlshamn ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien har brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 770 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 770 kronor vid reaktioner tillbaka. RSI avviker negativt mot kursen, vilket indikerar en risk för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST