Fotograf: Jin Lee

Citi-höjdaren: GDPR drar undan mattan för Europa när oheliga allianser har blivit det nya normala

Oheliga allianser är inte oheliga längre utan det nya normala och gäller numera även storbolag, menar Phil Watson som befann sig på blixtvisit i Sverige.

En försiktig hållning till kryptovalutor, nya fintech-möjligheter och GDPR som riskerar att dra undan mattan för Europa i ett läge där samarbete över gränser och branscher numera även börjar gälla storföretagen. Det är innebörden i Citi-höjdaren Phil Watsons syn på några av världens mest brännheta frågor just nu. 

Han ser ut som vilken kostymklädd man som helst runt Stureplan, men är chef för amerikanska storbanken Citis Global Investment Lab inom private banking samt innovationschef. 

De dubbla rollerna gör att han spenderar hälften av sin tid med att åka jojo över världen. Dels för att skapa mening och förståelse åt kunderna i en alltmer komplex värld, dels hjälpa dem att bygga sina portföljer.

Hans väg till Citihöjdare är något brokig – han började som klarinett-spelare och första Sverigebesöket skedde i samband med en musiktävling där hans band slutade tvåa. 

Just nu ser han Big Data som trenden som är hetare än allt annat under en överskådlig framtid.

2030 räknar Citi med 55 miljarder uppkopplade enheter i världen samtidigt som mobildatatrafiken beräknas öka sjufaldigt fram till 2021. 

”Företag som använder data mer effektivt än andra är de som kommer att växa allra snabbast.” 

Medan det är vanligt att mindre bolag samarbetar branschöverskridande har storbolag varit vana vid att delas in i olika branscher. Den snabba uppkomsten av en rad digitala e-handelssystem världen över har dock banat väg för multi-plattformar där Alibaba kanske är det allra starkaste exemplet med ett ekosystem på drygt 500 miljoner användare per månad. 

”I stället för att lägga fokus på konkurrenterna lägger företag hellre tid och energi på att ingå samarbeten med andra.” 

Andra exempel på multi-plattformar är kinesiska on-demandbolaget Meituan-Dianping och försäkringsjätten Ping An.

Ett tredje är koreanska banken Kaobao. 

”Genom att Kaobao var en chatt-tjänst tidigare kunde bolaget skapa miljontals kunder på bara några veckor. Då du kompletterar dina tjänster och ditt utbud med ny teknik kan 1+1 numera faktiskt bli tre.” 

Han anser han att en av de starkast bidragande orsakerna till att storbolag numera i allt högre utsträckning arbetar branschöverskridande är att man vill göra sig relevant för kunden under en så stor andel av dygnet som möjligt. 

”Genom att utveckla och engagera sig i digitala ekosystem kan företag snabbt expandera verksamheten.” 

Pitchbookanalysen visar också att inte ett enda av världens 30 högst värderade startup-bolag kommer från Europa samt att 26 av 30 kommer från USA eller Kina. 

”Företag i  länder med en stor population får de största konkurrensfördelarna i en Big Data-värld eftersom det blir enklare att utvinna värde av data.” 

Då det gäller Europas framtid anser han att regelverksändringar som EU:s General Data Protection Regulation adderar ytterligare ett lager av komplexitet för företag, där regionen får svårare att utbyta data och arbeta branschöverskridande. 

Citi bedömer att drygt 3 miljarder invånare på jorden är medelklass och att siffran stiger till 5 miljarder 2030. 

”Över 80 procent av den nya medelklassen som kommer att skapas sker i Asien och framförallt Kina. ” 


Phil Watson Foto: Press

Förutom att stora demografiska förändringar påverkar hur kunderna interagerar med tjänster och produkter framöver blir de också allt mer otåliga och accepterar heller inte irrelevant information. 

Kopplat till stora demografiska förändringar kommer en snabb utveckling inom hälsoområdet med en åldrande befolkning som följd att skapa utrymme för nya sorters fintech-bolag, enligt Phil Watson. 

”Det finns naturligtvis stora farhågor om hur det ska gå med pensionssystemen då befolkningen blir allt äldre, men utvecklingen skapar också stora affärsmöjligheter. Mitt råd är att djupstudera praktikfall för att få bort eventuell friktion som kan irritera kunderna.” 

Ett stort problem är att företag tenderar att stirra sig blinda på visioner i stället för att först identifiera ett problem och därefter applicera teknik för att lösa det. 

”Man får inte glömma att många visionärer har fel timing. Har du inte rätt inställning och de kunskaper och färdigheter som krävs blir det oerhört svårt att hålla tillräckligt högt tempo i framtiden.” 

I det avseendet ser han också en vattendelare i något han dels kallar den deal-inriktade modellen, dels den innovationsledda modellen. 

”Många investerare ägnar sig åt den förstnämnda modellen, medan innovationsdriven approach inom AI och blockchain snarare kan bana väg för rejäla avkastningar.” 

Då det gäller blockchain och kryptovalutor intar Citi en ytterst balanserad hållning där varje kryptovaluta betraktas som en isolerad företeelse.  

”Även om det finns över 1 000 kryptovalutor idag, nära 20 miljoner ägare och marknaden är värd 400 miljarder dollar är marknaden  inte så stor som media gör gällande.” 

Banken har under den senaste 1,5-årsperioden fått se hur Bitcoin har gått från förkrossande dominans till att numera bara stå för 42 procent av marknadens värde.  

”Volatiliteten är så hög inom kryptovalutor att den ofta kan ligga norr om 100 procent”, säger Phil Watson som räknar med en vidare utveckling för centralbanker och nya tredjepartsleverantörer samtidigt som han poängterar att man inte får glömma att kryptovaluta har varit föremål för alltifrån bedrägerier och stölder till ren pengatvätt. 

Under sina resor över jorden förvånas han många gånger över hur många som tycks ha en oförmåga att se bortom landets gränser. 

Det gör att rådgivningen blir av central betydelse. 

”Såväl företag som investerare måste bevaka innovation noga. Det kan gå relativt lätt att tjäna ihop pengar, men ännu snabbare att förlora dem.” 

Han vill också passa på att höja ett varningens finger för rekommendationsmotorer som skapar ett moment 22 eftersom kräver en massa data för att ens komma igång. 

Phil Watson anser att det är bättre att bygga stora plattformar med en massa användare som sitter på betydelsefull data och som därmed också kan bidra till att funktioner hos rekommendationsmotorer såsom samarbetsinriktade filtreringssystem fungerar väsentligt bättre. 

Även om dollarn har återhämtat sig på varnar han också för volatilitet hos många valutor. 

”Till exempel kan den avkastning som en investerare får från kommersiella fastigheter utomlands bli raderad på en enda dag genom en ogynnsam rörelse av en valuta.” 

Då inflationen trots allt är blygsam och centralbankerna har god beredskap ser han inga tecken på någon omedelbar recession. 

”Vi befinner oss i en period av synkroniserad global tillväxt och medan investerare måste vara vaksamma på detta faktum så är vissa marknader avsevärt mycket dyrare än andra. Men vi känner oss fortfarande komfortabla med att rekommendera en övervikt i aktier i portföljen.”  

Han vill dock inte gå så långt som att kalla det en supercykel. 

”Finanskrisen 2008 var en så stor chock för hela systemet att den långa högkonjunkturen är en illusion. Mycket tid har fått läggas på återhämtning.”   


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.