ANNONS

Så blir du Sveriges bästa arbetsgivare – Grant Thornton om kulturens betydelse

Hur skapas en hållbar arbetsplats där en attraktiv arbetsmiljö och prestation går hand i hand? Vi har träffat Anna Johnson, vd på Grant Thornton, som vet vad som krävs för att bli Sveriges bästa arbetsgivare.

Medarbetarna är varje arbetsgivares viktigaste resurs och bör därför vara varje organisations viktigaste fokus. En hållbar arbetsplats är nyckeln till medarbetare som trivs och kan prestera långsiktigt och som i sin tur leder till kompetensutveckling och tillväxt.

I FN:s globala mål, som ska vara uppnådda 2030 ingår bland annat hälsa och välbefinnande, jämställdhet och rimliga arbetsvillkor – som alla är betydelsefulla byggstenar för att kunna skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats. Frågor kring just hållbart arbetsliv ligger Anna Johnson varmt om hjärtat, och inom företaget ligger ämnet redan i företagskulturen.

”Vi förstod tidigt att vi måste fokusera på våra medarbetare, de är det viktigaste vi har – i tjänsteföretag är det människor och relationerna som är värt någonting”, säger Anna Johnson. 

Arbetet fortsätter varje dag

Det sociala klimatet på arbetsplatsen spelar en stor roll. Psykisk ohälsa, exempelvis, är ett av Sveriges största samhällsproblem och något som påverkar arbetsgivare i hela landet. Det är inte alltid något som syns och därför måste frågor kring psykisk ohälsa, arbetsbelastning och återhämtning uppmärksammas regelbundet. 

”Frågorna kan inte enbart lyftas någon gång per år. Jämställdhet är även en stor del i ett hållbart arbetsliv och det är viktigt att arbeta med kontinuerligt, inte i en plan som man tittar i då och då”, menar Anna Johnson.  

Att implementera ett hållbart arbetsliv i hela företagskulturen är centralt för alltifrån rekrytering till att medarbetare ska välja att stanna, oavsett läge i livet.  

”Det kostar massor att anställa, kan man då erbjuda en hållbar arbetsmiljö vill medarbetarna stanna längre. Det är viktigt att alla får arbeta utifrån sina egna förutsättningar, vilket exempelvis innebär flexibla arbetstider. Vissa kanske kan vara på kontoret fem dagar i veckan och vissa tre. En viktig faktor blir därför flexibilitet i arbetstider och arbetsplats”, berättar Anna Johnson. 

Trygg arbetsmiljö utvecklas fysiskt 

På Grant Thornton är målet att anpassa arbetet utifrån varje medarbetares individuella situation och kompetens. Kontorsmiljön är även något som kommer att utvecklas och en ny plan skissas till Stockholmskontoret. 

”Vi vill skapa miljöer som uppmuntrar till kreativitet, som fyller så många behov som möjligt. Det som passar för mig passar inte alltid för dig, vilket man måste ha i åtanke.” 

Grant Thornton vann 2017 utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsgivare”. Men arbetet med ett hållbart arbetsliv stannar inte där. 

”Så fort vi fått utmärkelsen analyserade vi varför genom att fråga våra medarbetare. Därmed kan vi fortsätta utvecklas och arbeta på både våra starka och svaga punkter. Vi kom då fram till vårt nästa mål: att vilja erbjuda ett hållbart arbetsliv. På så sätt kan vi vara en attraktiv arbetsgivare, något som är helt avgörande för att attrahera kompetenta medarbetare. Och vi har redan märkt en stor förändring i attraktionskraft, både bland juniora medarbetare och specialistfunktioner utifrån SBA. Det underlättar vår rekrytering, vilket också innebär en kompetenssäkring för framtiden”, avslutar Anna Johnson.

Läs mer om Grant Thornton här