Fotograf: Pexels

Utsläppen av förbjuden kemikalie som river upp ozonlagret ökar plötsligt igen – "den mest överraskande observationen på 27 år"

Forskare vid US National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, befinner sig i chock efter att ha upptäckt en oväntad ökning av kemikalier som förstör ozonlagret och som förbjöds vid senaste krisen som hotade mänskligheten. Forskarnas mätningar pekar mot östra Asien.

Montreal-protokollet som stod färdigt 1987 var revolutionerande i bemärkelsen att det var en internationell överenskommelse om att fasa ut produktionen av ozonätande kemikalien CFC.

Enligt protokollet skulle all CFC-produktion upphöra senast 2010.

Tur var väl det med tanke på att VA så sent som våren 2015 kunde rapportera att de brittiska forskarna som upptäckte det växande ozonhålet för cirka 30 år sedan räknade med att hålet inte är fullt reparerat förrän 2050.

Nu befinner sig forskare vid NOAA närmast i chocktillstånd efter att det mesta tyder på att någon har fuskat och begått ett direkt brott mot Montreal-protokollet.

NOOA-studien visar nämligen att perioden 2014-2016 ökade utsläppen av CFC-11 med 25 procent av genomsnittet som har uppmätts under 2002-2012.

Sedan 2012 och framåt har minskningen dessutom halverats.

”Det är den mest överraskande och oväntade observation som jag har gjort under 27 år”, säger huvudförfattaren till rapporten Stephen Montzka som är forskare inom just kemikalier vid NOAA.

Science Alert rapporterar att kemikalien CFC-11 är en av de allra största bovarna då det gäller att reducera ozonlagret – traditionellt har gasen bland annat används i samband med tillverkning av frysar, aerosolsprayer och frigolit.

Men genom Montreal-protokollet lyckades världen ”fem i tolv” sakta men säkert krympa det gigantiska hål i ozonlagret över Antarktis, enligt ScienceAlert.

Från peaken 1993 har koncentrationen minskat med 15 procent och sedan 2006 har de länder som ingår i Montreal-protokollet rapporterat en koncentration på nära noll.

Nu visar dock den överraskande NOAA-studien att utsläppen har stigit till ungefär samma nivåer som för nära 20 år sedan.

Till en början trodde forskarna att den plötsliga uppgången hade att göra med förstörelsen av gamla byggnader som innehåller kylmedel med kemikalien, men det gick aldrig att få datan att stämma.

Även om vind och väder kan spela viss roll i att föra runt kemikalien och därmed sabotera mätningar kan inte ens det förklara uppgången av CFC-11, enligt forskarna.

Stephen Montzka hävdar att om frågan inte tas tag i omedelbart kan skadan minimeras, men kvarstår problemet kan det äventyra ozonlagrets reparation och även förvärra klimatförändringens effekter.

”Vi reser en flagg till det globala samhället för att säga ”det här är vad som sker just nu, och det för oss bort ifrån att kunna laga ozonlagret i god tid”, säger Stephen Montzka.

Ytterligare efterforskningar visar att koncentrationen var ovanligt hög på det norra halvklotet och att det förbryllade forskare att CFC-11-liknande gaser inte fördelades enligt samma mönster.

Det har också banat väg för hypotesen att utsläppen verkligen kommer från det norra halvklotet. Och ännu värre är kanske att det inte bara är CFC-11 som ökar, utan också industriella utsläpp.

Stora frågan handlar naturligtvis om var alla ökade utsläpp kommer ifrån.

Stephen Montzka har sagt till BBC att datapunkterna ”ganska definitivt” pekar mot östra Asien – det vill sägas någonstans kring Kina, Mongoliet eller Korea.

NOAA-forskarna har bland annat beräknat att en ökning med 6 500-13 000 ton utsläpp per år i östra Asien skulle vara tillräckligt för att påvisa trenden.

För att sätta det i ett perspektiv producerade världen vid peaken på 1980-talet 350 000 ton CFC-11 per år.

Sedan lyckades man få ned det till 54 000 ton vid övergången till 2000-talet.

Michael Hegglin från Reading University i Storbritannien är besviken över resultatet med tanke på att det finns bättre substanser på marknaden idag – även om det naturligtvis kan bli något mer kostsamt och komplicerat för vissa länder att producera eller få tillgång till dessa.

”Vi vet inte varför man kan tänkas göra det och om det sker med något särskilt syfte, eller oavsiktligt, som en sidoprodukt av några andra kemiska processer”, säger Stephen Montzka till ScienceAlert.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST