Fotograf: Janerik Henriksson/TT

KPMG-höjdare erkänner: “Vi är ett oligopol – därom råder inga tvivel”

”Vi är ett oligopol – därom råder inga tvivel. Jag kan inte se att branschen kommer att se likadan ut i framtiden.”

Efter kollapser av högprofilerade bolag i Storbritannien har ordförande den brittiska verksamheten hos en av de fyra stora revisionsjättarna, KPMG, Bill Michael, långt gångna planer på att bryta ut konsultbiten från revisionsverksamheten.

”Vi är ett oligopol – därom råder inga tvivel. Jag kan inte se att branschen kommer att se likadan ut i framtiden.”

Affärsmodellen håller inte i längden.

Det hävdar en av höjdarna för en av de fyra stora revisionsjättarna, KPMG:s Bill Michael, ordförande för den brittiska verksamheten, enligt en artikel i Financial Times.

Han anser bland annat att revisionsbranschen måste bryta upp affärsmodellen och bryta ut revisionsdelen från konsultverksamheten för att ”minska nivån på konflikter…och visa varför man är hanterlig och varför allmänheten och branschens intressenter ska lita på oss.”

Financial Times rapporter att trycket på "Big Four" - Deloitte, EY, PwC och KPMG - har ökat efter att kollapser av högprofilerade bolag som regeringsleverantören Carillion har lett till att kvaliteten på såväl revisionen som konsultrådgivningen skarpt ifrågasatts.

Situationen underlättas knappast fgenom att en parlamentsrapport i veckan har uppmanat ”vakthundar” att överväga att bryta upp kvartetten var och en för sig med argumentationen att den agerar som om den tillhör en ”mysig klubb".

Den kritiska rapporten kommer i sin tur efter en genomlysning av Carillion-kollapsen i januari.

Den triggade skarp kritik mot såväl KPMG och Deloitte som hade varit Carillions externa och interna revisorer under senaste 19 åren, men också mot EY och PwC som haft olika konsultroller åt bolaget.

Financial Times rapporterar nu att chefer för alla "Big Four" samt de näst största revisionsfirmorna i landet, Grant Thornton och BDO, uppger att man är i full färd med att upprätta katastrofplaner inför eventuella hot om en uppdelning av verksamheterna i Storbritannien.

Såväl politiker som lagstiftare pushar nu också allt hårdare för att uppdelningen skulle kunna vara ett sätt att läsa olika intressekonflikter som finns inbyggda i branschen genom att man både agerar konsult och revisor åt samma bolag, enligt Financial Times.

Tidningen rapporterar att en uppdelning kan ske på två sätt.

Antingen tvingar man varje firma att delas upp i mindre multidisciplinära bolag, alternativt bryts konsultdelen ut så att det bara återstår en renodlad revisionsverksamhet.

Seniora chefer vid landets sex största revisionsbolag är dock djupt oroade över utvecklingen och menar att en påtvingad uppdelning kan ge ett ”blodbad”, enligt Financial Times.

Det sjätte största revisionsbolaget i Storbritannien, BDO, har exempelvis en plan som inkluderar att göra sig av med 232 kunder.

Bill Michael hävdar att "Big Four" är stora bestar i egenskap av globala bolag och att den sortens bolag även kommer att finnas efter en eventuell uppdelning.

Därmed anser att han att en sådan uppdelning snarare bör ske internationellt, men att Storbritannien kan visa vägen.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.