Fotograf: TT/Larsen, Håkon Mosvold

OECD: Nordiska länderna allt rikare tack vare bättre villkor för kvinnor

En ny rapport från OECD visar varför de nordiska länderna har blivit rikare än många andra – tack vare decennier av politik som gynnat kvinnors situation på arbetsmarknaden och ett generöst stöd till familjelivet.

Om länder vill åstadkomma mer tillväxt bör de förbättra situationen för kvinnor på arbetsmarknaden, det framgår av en ny studie från organisationen OECD. Beviset menar man, är de nordiska länderna där det går att se att regionen har blivit mycket rikare tack vare årtionden av en arbetsmarknadspolitik som syftar till att förbättra jämställdheten.

"De nordiska länderna är en inspiration”, kommenterar Angel Gurria, generalsekreterare för OECD, i rapporten och menar att strukturer som stödjer familjelivet har varit en nyckel till framgång.

Även socialminister Annika Strandhäll har kommenterat rapporten.

“De nordiska länderna har valt olika vägar men haft det gemensamma målet att ge män och kvinnor samma möjligheter i arbetslivet. Idag är Norden världens mest jämställda region och den här rapporten visar vilka stora samhällsvinster som följer med en effektiv jämställdhetspolitik”, säger Annika Strandhäll, socialminister i Sverige och ordförande i Nordiska ministerrådet för socialpolitik, i ett pressmeddelande.

Dessutom har regionen även världens bästa glädjeindex, något som framgår i The World Happiness Report 2018. Uppe i toppen hittar man Danmark, Norge och nu senast Finland. 

OECD-rapporten lyfter vidare att skiftet under de senaste 50 åren, då fler kvinnor har börjat arbeta, har gjort att den ekonomiska tillväxten har ökat med 20 procent per capita.

Fortsatta framsteg för jämställdheten på arbetsmarknaden skulle kunna innebära en ytterligare ökning av den ekonomiska tillväxten på 30 procent fram till år 2040, säger OECD.

Angel Gurria påpekar att regionens kontinuerliga stöd till barnfamiljer är en nyckelfaktor. Vilket inkluderar en generös ersättning vid föräldraledighet, en hög kvalitet på tidig utbildning samt vården av barn och vård i skolan.

Studien tar även upp att de kvinnliga sysselsättningsnivåerna i Norden varierar från 68 till 83 procent, jämfört med ett OECD-medel på 59 procent. Något man förklarar med de nordiska ländernas officiella åtgärder som bestraffar diskriminering, som att det exempelvis är olagligt att avskeda kvinnor precis efter att de har fått barn.

Här finns OECD-rapporten i sin helhet: Is the Last Mile the Longest? Economic Gains from Gender Equality in Nordic Countries