Fotograf: rawpixel/Unsplash

Efter unika lagen: Storbråk i Storbritannien om lönegapet mellan könen – nu letar syndarna efter nya metoder

Per den 4 april har alla företag i Storbritannien med fler än 250 anställda rapporterat detaljer om skillnader i medianlön mellan könen till myndigheten Government Equalities Office, GEO. Kritiken har varit hård mot företag som har stora lönegap och nu arbetar vissa med olika incitament för att mildra kritiken.

”Det ändrar spelreglerna. Det tvingar arbetsgivare att titta på sig själva och förstå sina organisationer och det gör också att anställda kan ställa en del tuffa frågor”, säger Sam Smethers till The Guardian – hon är chef för Fawcett Society, en organisation som arbetar för kvinnors rättigheter.

Senast den 20 mars i år skulle alla verksamheter inom offentlig sektor i Storbritannien rapportera eventuella lönegap mellan könen. Bara dagarna efteråt skulle alla företag i landet med fler än 250 anställda göra detsamma – enda undantaget är företag i Nordirland.

Rent praktiskt måste företagen förmedla en ”ögonblicksbild” av deras avlöningslista den 5 april i år. Dessutom ska ny lönestatistik inrapporteras varje år. Lagen gäller också företag med färre än 250 anställda.

Storbritannien är unikt med den här sortens krav – den som betalar orättvisa löner mellan könen bryter mot lagen. Förutom rapportering av lönegap har företagen även fått krav på sig att bryta ned lönestatistiken mellan män och kvinnor på olika kvartiler samt redovisa hur stor andel män respektive kvinnor som får bonus.

Även om The Guardian har kunnat konstatera att siffror för ett medianbaserat lönegap i en hel verksamhet inte avspeglar eventuella lönegap mellan olika jobbroller inom företag – och datan är ojämn i det att den exempelvis inte inkluderar lågbetalda anställda – är Storbritannien ändå det första landet i världen som går i den tuffa riktningen, enligt tidningen.

Natten till den 5 april hade hela 3 010 företag samt 10 014 organisationer inom offentlig sektor hunnit rapportera in lönegap som låg över den nationella medianen på 18,4 procent, enligt The Guardian.

Kritiken har inte låtit vänta på sig. Reuters har bland annat rapporterat att storbanken HSBC har den största löneskillnaden bland samtliga storbolag i England – banken betalade män 59 procent mer i genomsnitt än kvinnor.

Näst sämst i klassen över 5 000 anställda var Virgin Atlantic där män tjänade i genomsnitt 58 procent mer än kvinnor. Tredje sämst var en enhet inom storbanken Barclays där männen tjänade 48 procent mer än kvinnliga motsvarigheter.

New York Times rapporterar också hur de nya reglerna har gett upphov till en så infekterad debatt att många företag försöker titta på andra incitament för att slippa undan kritiken, utan att för den sakens skull behöva göra avkall på ekonomin.

Hos Virgin Media går det exempelvis 83 pund för kvinnor på varje 100 pund som en man tjänar. Män utgör 96 procent av bolagets fälttekniker, det vill säga anställda som installerar boxar och kablar för att leverera tv- och bredbandstjänster till hemmet, och med tanke på att hälften av kunderna är kvinnor satsar Virgin Media nu på att rekrytera kvinnliga fälttekniker.

Virgin Media har också experimenterat med enbart kvinnliga praktikanter samt att det ska finnas minst en kvinna med på varje urvalslista för lediga jobb. Bolaget har också försökt med mentorskap för att öka andelen seniora kvinnor samt uppmuntrar kvinnor till att ansöka om befordran.

New York Times rapporterar samtidigt att metoderna har väckt farhågor om att befordrade kvinnor både är yngre och mer oerfarna än tidigare motsvarigheter.

Advokatbyrån Mills & Reeve har bland annat arbetat med att ge kvinnliga advokater möjlighet att deltidsarbeta – detsamma gäller även män. Men det är ingen glasklar väg att gå. Blott en tredjedel av kvinnorna har utnyttjat möjligheten och endast 7 procent av männen.

Då byrån dessutom har låg andel kvinnliga partners ligger det medianmässiga lönegapet på 34 procent. New York Times anser att advokatbyråns utmaning egentligen speglar hela branschen: kvinnor utgör hälften av alla advokater i England, men blott 28 procent är partners.

Ett problem är att det är svårt att förena mammarollen med kunder som förväntar sig tillgänglighet dygnet runt och sätter tuffa deadlines. Därmed har arbetande mammor tre alternativ att välja mellan: högre flexibilitet som ger färre arbetstimmar än deras manliga motsvarigheter, att hålla sig till områden med mindre snabba transaktioner, eller sikta in sig på mer interna roller inom byrån.

Hos Fujitsus verksamhet i England går det 82 pund för kvinnor på varje 100 pund som män tjänar. För att minska på gapet satsar teknikbolaget på att befordra kvinnliga ingenjörer. Dessutom har en särskild arbetsgrupp utsett 16 kvinnor till så kallad ”senior distinguished engineer” och allt som följer med det.

Fujitsus mål är att kvinnor senast 2020 ska utgöra 20 procent av ingenjörerna, 30 procent av säljstyrkan och 25 procent seniora chefer. För att lyckas satsar bolaget bland annat på att regelbundet besöka universitet i syfte att uppmuntra kvinnor att ge sig in i teknik och ingenjörsskap.

Majestic Wine skiljer sig från övriga genom att deras lönegap snarare visar på att kvinnor får mer betalt än män, enligt New York Times. Det beror bland annat på att merparten av männen utför lågbetalda lagerjobb samtidigt som Majestic Wine gärna ser att kvinnor blir butikernas ansikte utåt. Förhoppningen är att få bort könsrelaterade fördomar om vin och därmed också kunna bli en mer attraktiv arbetsgivare för kvinnor, enligt New York Times.

Tidningen anser dock att lagen till trots består den riktigt stora utmaningen i att komma på metoder för att öka jämställdheten mellan könen redan i pipeline. Under förra året var endast 16 procent av de som tog en examen inom vetenskap, teknik, ingenjörsskap eller matematik kvinnor.

 

Rapport från 2017 visade vägen

  • En rapport från Office for National Statistics (ONS) från april 2017 visar att tvärs över Storbritannien tjänar män i genomsnitt 18,4 procent mer än kvinnor.

  • Siffran var uträknad utifrån ett stickprov på 1 procent av alla anställda.

  • ONS har därefter räknat ut den den genomsnittliga medianlönen för män och kvinnor.

  • Rapporten visar att gapet mellan vad män och kvinnor tjänar har minskat från 27,5 procent år 1997 till 18,4 procent år 2017 – då räknas både heltids- och deltidsarbete in.

  • Räknar man bara utifrån heltidsarbete faller gapet till 9,1 procent, medan kvinnliga deltidsarbetande tjänar 5,1 procent mer än män.

  • Efter rapporten ska alla företag med fler än 250 anställda och med start per den 4 april i år rapportera in sina lönegap årligen.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST