Rekryteringschefen Linnea Börjesson vill visa att det går att göra rätt från början, som nystartat bolag. Fotograf: Pressbild.

HR-experten: "IT-branschen måste bli mer inkluderande för att locka- och behålla kvinnor"

Hon är rekryteringschefen som menar att den mansdominerade IT-branschen måste bli mer inkluderande – och en av nycklarna är kvinnliga förebilder.

Under årets upplaga av konferensen Women in Tech, framkom det att 40 procent av deltagarna någon gång har funderat på att lämna IT-branschen. Dessutom uppgav så många som 50 procent att de har utsatts för sexism på arbetsplatsen. Nu dyker det dock upp nya bolag som vill bryta mönstret och förändra branschen i grunden.

IT-konsultbolaget Digitalent är blott ett år gammalt, något som inte behöver innebära en svaghet i en traditionellt mansdominerad bransch. Det menar företagets rekryteringschef Linnea Börjesson, som upplever att det snarare är en styrka för bolaget – att de kan göra rätt från början.

“Det är viktigt att visa att det faktiskt går att göra rätt från början som nystartat bolag. Jag tror att det går att förändra branschen på sikt även om vi helst vill att allting ska hända nu”, säger Linnea Börjesson.

Idag består bolaget av cirka 30 medarbetare där 40 procent är kvinnor, man siktar på att vara 50 medarbetare vid årets slut. Av sex personer i ledande positioner är fyra kvinnor.

Grundarna, Jonatan Lidström och Lina Ullman, har båda en bakgrund inom IT och kommer senast från konsultbranschen. De startade bolaget med visionen om att kunna skapa ett bättre arbetsklimat för såväl seniora ledare som juniora IT-konsulter.

Parallellt har det börjat växa fram ett aktivt arbete med att skapa en jämställd och könsneutral arbetsplats, där bolaget vill utmana stereotyperna i branschen. 

Hur ser arbetet ut konkret?

“Ett målande exempel är vår senaste konferens. Alla medarbetare fick välja vilka ämnen de ville prata om och då blev jämställdhet toppfrågan från i princip samtliga. Så förutom att vi pratar om det internt, stöttar vi olika initiativ utanför bolaget som utbildningen Hello World och konferensen Women in Tech. Vi har även startat upp ett kvinnligt nätverk och vill skapa ett eget forum för män, där de kan diskutera frågorna”, berättar Linnea Börjesson.

Hon menar vidare att det faktum att fyra av sex personer i ledande positioner är kvinnor påverkar kulturen mycket positivt. Kvinnorna i ledningen blir en viktig röst för företaget både internt och externt, samt viktiga förebilder. Något hon tror är en nyckelfaktor i arbetet.

“IT-branschen måste bli mer inkluderande för att locka- och behålla kvinnor. Vi behöver alla bidra till att lyfta fram fler kvinnor samt ge dem utrymme att höras och synas. Att ha ett kvinnligt nätverk är också ovärderligt”, fortsätter hon.

I och med att Linnea Börjesson är rekryteringschef har hon också en strategi bakom den processen.

Hon förklarar att det i grund och botten handlar om att visa vad bolaget kan göra för att kvinnor ska komma vidare i sin karriär, att hitta karriärvägar utifrån deras egna behov. Att vara uppmärksam på hur olika kandidater uttrycker sig i rekryteringen är också viktigt.

“Vi upplever att kvinnor och män uttrycker sig olika. Män är ofta bättre på att framhäva sig själva medan kvinnor istället tonar ned sin kompetens, det är vi medvetna om. Så vi tänker på hur vi bättre kan få se deras kompetens, genom exempelvis tekniska case. Det finns också många jobberbjudanden där ute så vi försöker att tydligt visa vad just vi kan erbjuda.”

Läs även: Allbrights vd listar dos and don’ts – när du vill bygga ett jämställt bolag

Även om hon ser utmaningar i IT-branschen tycker hon ändå att det finns en stor medvetenhet gällande den ojämna könsfördelningen.

När det kommer till egna kvinnliga förebilder har Linnea Börjesson många. Hon vill särskilt passa på att nämna en av de främsta, som finns internt i bolaget.

“Att vid 28 års ålder ha startat och grundat ett IT-konsultbolag, driva det framgångsmässigt i en mansdominerad bransch, och samtidigt vara en otroligt varm och ödmjuk person, gör att en av mina största förebilder är vår grundare Lina Ullman. Hon har ett empatisk ledarskap, förmedlar sin digitala passion och är en förebild när det kommer till att skapa förutsättningar för alla i vårt bolag att växa.”