Fotograf: Pixabay.

Ny studie: Wall Street kommer lindrigt undan i #metoo-uppropet

Medan #metoo-rörelsen har svept in över Hollywood och Silicon Valley har det gått betydligt långsammare på Wall Street. I en ny rapport framkommer det att sexuella trakasserier inte är en viktig fråga när investerare väljer sina rådgivare och fondförvaltare.

I rapporten har organisationen Investment Management Due Dilligence Association, IMDDA, tittat på risker i finansbranschen kopplade till metoo-rörelsen, det skriver Bloomberg i en artikel.

Resultatet visar att sexuella trakasserier inte är en viktig fråga när investerare väljer rådgivare och fondförvaltare.

Så många som 90 procent av de tillfrågade investerarna i studien, säger att de inte särskilt frågar om sexuella trakasserier vid överväganden och val av vem som anlitas för finansiell förvaltning och rådgivning.

Dessutom svarar 76 procent att de är villiga att fortsätta med en fondförvaltare även om de skulle upptäcka sexuella trakasserier.

“Att folk verkligen skulle investera där de hittar ett sådant här problem, det var verkligen chockerande”, säger IMDDA-chefen Andrew Borowiec.

Dock säger 55 procent av respondenterna att de skulle söka ytterligare information innan de fattade ett beslut.

IMDDA grundades 2015 och syftar till att utbilda investerare i att genomföra bättre due diligence när de placerar sitt kapital.

"Det här är inte bara ett etiskt och moraliskt ett problem. Ur en ren affärs- och ansvarssynpunkt kan det också ge dig stora svårigheter som investerare, särskilt om du är en allmän pension”, konstaterar Andrew Borowiec gällande resultaten från studien.

En majoritet av de tillfrågade investerarna i rapporten säger också att de ställer frågor om bosättningar, icke-upplysningsavtal och kultur inför investereringsbeslut. Men resultaten tyder på att man ändå inte uppmärksammar sexuella missförhållanden.

"Vi måste ställa tuffare frågor – alltså frågor som inte bara handlar om kultur utan snarare ett företags DNA, eftersom det rör sexuella trakasserier", säger organisationen i rapporten.