ANNONS

Stureplansbranden visar stadens sårbarhet

Den uppmärksammade branden nära Stureplan visade hur snabbt olyckan kan vara framme. Skadeinspektörerna på Brandkontoret har kunskapen du behöver i det mest utsatta av lägen.

Branden i ett anrikt hus nära Stureplan uppmärksammades stort under 2017. Händelsen blev en väckarklocka för många fastighetsägare. Skadeinspektör Robert Rydbrand, förklarar att du som fastighetsägare kan göra mycket för att minimera riskerna:

”Se till att det finns ett fullgott brandskydd i form av brandvarnare, brandsläckare och brandfiltar. Installera sprinklersystem om så behövs. Gå också igenom alla system varje år. Se över utrustning, skyltning och se till att nödutgångarna inte blockeras av bråte.” 

Om det värsta ändå sker krävs rätt försäkringsskydd: 

Brandkontoret

Brandkontoret bildades redan år 1746. Precis som när bolaget startade verksamheten är Brandkontoret ömsesidigt, vilket betyder att det är kundägt. Vi verkar fortfarande inom Stockholm men har numera utökat till att omfatta hela Stockholms län. 

Läs mer om Brandkontoret här

”Det viktigaste är att se till att du har rätt försäkring för rätt objekt. Om du bygger ut eller bygger om är det viktigt att du meddelar försäkringsbolaget om förändringen. I värsta fall kan du annars bli utan ersättning om olyckan är framme”, säger Robert Rydbrand.

Brandkontoret försäkrar i dag runt 20 procent av fastigheterna i Stockholm. Det innebär att de är väl bekanta med stadens riskbild. Skadeinspektör Bo Larsson berättar att det stora problemet i storstadsmiljön är att fastigheterna står väldigt nära varandra och att konstruktionerna ofta är äldre. Ibland saknas brandceller mellan husen: 

”Hur väl du än skyddar dig finns det fortfarande risk att en brand i en närliggande fastighet sprider sig. Det finns också andra risker som är svåra att gardera sig mot, som anlagda bränder eller bilbränder.” 

Vad händer om olyckan faktiskt är framme?

”För oss som försäkringsbolag handlar det om att snabbt hjälpa kunden. Stora bränder är ganska ovanliga. Om det ändå sker blir saneringsarbetet omfattande. Vi följer då hela processen – från skadedagen till den dagen byggnaden är återställd”, säger Bo Larsson.

Som tur är står bränder bara för en liten del av det totala skadeantalet som Brandkontoret hanterar. 

”Huvudsakligen handlar det om vattenskador på grund av rörläckage eller handhavandefel. I många äldre fastigheter är underhållet lite si och så vilket också kan leda till stamstoppskador där vatten stiger upp ur golvbrunnar eller handfat”, berättar Bo Larsson. 

Oavsett om skadorna beror på brand eller andra orsaker är dock tillvägagångssättet detsamma. Ledordet är smidighet:

”Vi tar hand om ärendet genom hela processen. Kunden får en kontaktperson direkt hos oss som sköter kontakten och avtalen med entreprenörer som kan hantera alla typer av skador”, avslutar Bo Larsson.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.