ANNONS

Nordens första fond - som baseras fullt ut på artificiell intelligens

Kapitalförvaltaren FIM har nyligen lanserat en fond vars aktiva förvaltning helt och hållet bygger på artificiell intelligens och maskininlärning. 

FIM Artificiell Intelligens är Nordens första fond som fullt ut baseras på artificiell intelligens. Med hjälp av avancerad teknologi strävar fonden efter att hitta undervärderade aktier genom att bland annat analysera företagens fundament som exempelvis balansräkningar och bokslut.

”Vår fond som förvaltas med artificiell intelligens har som målsättning att ha en årlig avkastning som är tre procentenheter bättre än MSCI World Index. Den teknologi som fonden använder sig av utvecklas hela tiden för att maskinen ska lära sig att fatta bra investeringsbeslut”, säger Johan Wahlman, vd på FIM Kapitalförvaltning i Sverige.

Fondens artificiella intelligens har tillgång till data från cirka 50 000 företag. Den väljer sedan ut 4 000 företag som till slut koncentreras till en fond med 50 bolag.

FIM

FIM erbjuder aktivt förvaltade fonder åt institutioner, företag och privatplacerare via samarbetspartners i Norden. Man har ett av nordens mest erfarna och aktiva tillväxtmarknadsteam och har genom åren belönats med ett antal utmärkelser.

Läs mer här

”Vi har god tillgång till data men den måste ’tvättas’ först. För att få ut bra data måste det man stoppar in i andra änden vara av hög kvalitet. Det har varit stor uppmärksamhet och nyfikenhet runt fonden.”

Företaget som går sin egen väg 

FIM som grundades 1987 i Finland följer inte index utan investerar i sådana bolag som man tycker är attraktiva. För att besluten om investeringarna ska vara så välgrundade som möjligt besöker FIM:s förvaltare mer än 1500 bolag runt om i världen, varje år. 

”Aktiv förvaltning kostar lite mer och därför måste man förtjäna de avgifter man tar ut. Kompetensen i vårt företag ska leda till att vi presterar bättre genom aktiva placeringar. Konkurrens är positivt och leder till lägre avgifter vilket är bra för våra kunder”, säger Johan Wahlman.

FIM:s kunder utgörs av både stora institutioner som exempelvis försäkringsbolag och pensionsstiftelser samt privatpersoner via distributörer. Johan Wahlman berättar att man inte har någon kundtjänst utan satsar på att ha direktkontakt med kunderna. 

”Vi är tillgängliga, vi tror det är värdefullt för våra kunder.”

Ständig utveckling

Även om branschen i sig är traditionell så pågår en ständig utveckling. FIM har som mål att följa trenderna och utvecklingen och kunna erbjuda aktuella fonder till kunderna. Man lanserar regelbundet nya fonder. Ett av de senaste investeringsområdena är nästa generations tillväxtmarknader, de så kallade gränsmarknaderna, som har potential ett ge god avkastning på lång sikt. 

”Det finns en genuin anda i bolaget och vi vågar fokusera på det vi är bra på. Vi rannsakar oss själva hela tiden för att vara en långsiktig investerare”, avslutar Johan Wahlman.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.