Fotograf: Wikimedia

Utbombade läkemedelsbolaget rusar på börsen efter vinstskräll

Moberg Pharma vänder till vinst.

Moberg Pharmas första kvartal visade stark tillväxt för bolagets ledande varumärken samtidigt som fas 3-studierna för MOB-015 avancerar enligt planen från november 2017.

För det första kvartalet uppvisade bolaget en tillväxt om 5 procent rensat för avyttrade varumärken, trots negativ valutaeffekt. I lokal valuta steg omsättningen för de ledande varumärkena med 12 - 17 procent vardera.

Vad gäller fas 3-studierna för MOB-015 väntas rekryteringen i Nordamerika bli klar sommaren 2018 och i Europa under andra halvåret 2018.

För Bupi för Moberg en fortsatt dialog med partnern Cadila Pharmaceuticals avseende fas 3-studien.

Aktien rusar 14 procent (vid 16-tiden) på rapportdagen. Alltjämt är kursen ned 41 procent på ett års sikt.

Följ kursen i realtid här på VA Finans.

Vänder till vinst

Moberg Pharma minskar omsättningen men vänder till vinst i det första kvartalet.  Omsättningen uppgick till 91,5 miljoner kronor (104,6), en minskning med 13 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 12,5 miljoner kronor (6,9), med en rörelsemarginal på 13,7 procent (6,6).

Ebitda-resultat blev 21,9 miljoner kronor (16,7), med en ebitda-marginal på 23,9 procent (16,0).

Resultatet efter skatt blev 2 miljoner kronor (-3,0).

Moberg Pharmas siffror för det första kvartalet var bättre än vad analysfirman Redeye räknat med och även högre än konsensus.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST