Fotograf: Unsplash

Topp 10: Här är Nordens hetaste aktier att köpa just nu

5 svenska aktier kvalar in på veckans topplista.

1.  Storebrand ASA
Storebrand ASA visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 67.85. Ger signal om vidare uppgång till 77.51 eller mer. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 67.70 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  Castellum
Castellum ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 139. Ger signal om vidare uppgång till 144 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 139 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 139 kronor vid reaktioner tillbaka. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  Scandinavian Tobacco Group A/S
Scandinavian Tobacco Group A/S ligger i en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt. Detta indikerar att investerare är osäkra och väntar på signaler om kommande riktning. Ett brott upp kommer vara en köpsignal, medan ett brott ned kommer vara en säljsignal. Har brutit en dubbelbotten-formation. Etablerat genombrott på motståndet vid 104 kroner signalerar om en uppgång till 107 kroner eller högre. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 103 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
4.  Orsted A/S
Orsted A/S visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 367. Målkursen vid 406 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 380 kroner. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
5.  Trelleborg AB
Trelleborg AB visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har rekylerat tillbaka efter ett möjligt falskt brott på en rektangelformation. Etablerad notering över 210 kommer att ge nya positiva signaler till aktien, medan brott på motsatta sidan av formationen är en stark säljsignal. Aktien testar stödet vid cirka 207 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 207 kronor utlöser en säljsignal. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
6.  SSAB A
SSAB A visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har rekylerat tillbaka efter brottet på en rektangelformation. Det är stöd runt 48.58, vilket öppnar för goda köpmöjligheter. Etablerat brott ned genom stödet kommer emellertid att neutralisera köpsignalen. Aktien testar stödet vid cirka 49.20 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 49.20 kronor utlöser en säljsignal. Volymbalansen är negativ och försvagar aktien på kort sikt. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
7.  Nobina AB
Nobina AB visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 61.00 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Nobina AB. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
8.  Kesko Oyj B
Kesko Oyj B har brutit upp genom taket på den stigande trendkanalen på medellång sikt, och signalerar med det en starkare stigningstakt. Den positiva utvecklingen öppnar emellertid för kortsiktiga korrektioner tillbaka från dagens nivå. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 43.43. Målkursen vid 47.86 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 47.20 euro. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
9.  AstraZeneca
AstraZeneca ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 587. Ger signal om vidare uppgång till 638 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 620 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 620 kronor vid reaktioner tillbaka. Volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
10.  Chr. Hansen Holding
Chr. Hansen Holding ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har gett köpsignal från glidande medelvärde, vilket också signalerar om en fortsatt uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 550 kroner och vidare uppgång är därmed signalerad. Volymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar. Det försvagar den stigande trenden och kan vara en signal om ett kommande trendbrott. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.