Fotograf: Henrik Montgomery/TT

Hans Roslings sista gåva till världen: Boken Factfulness förklarar varför apor ger mer korrekta svar än människor på hur det är ställt i världen

Fram till sista andetaget kämpade KI-professorn Hans Rosling med att hitta spännande sätt att få människor att ta till sig att världen inte blir sämre, utan bättre. Nu har hans son Ola tillsammans med sin fru Anna Rosling Rönnlund tagit över stafettpinnen och precis slutfört boken Factfulness.

”Jag kan tänka mig att Hans Rosling kände viss oro för att hans kamp inte skulle föras vidare, men var storsint nog att inte diskutera det med oss”.

Det säger Anna Rosling Rönnlund, som idag är vice president för den svenska stiftelsen Gapminder. Hon grundade verksamheten med Hans Rosling och hans son tillika hennes make, Ola Rosling, 2005. Syftet är att bidra till en god global utveckling genom att göra statistik om världen lättillgänglig och begriplig.

Idag är hon övertygad om att Hans Rosling skulle känna sig lugn över att boken Factfulness har gått i mål och redan nått stora försäljningsframgångar samt att Microsoft-grundaren Bill Gates utsett den till ”en av de viktigaste böckerna”.

Det var nära två decennier sedan som Ola och Anna började hjälpa Hans med datorbaserade visualiseringar för att göra hans knastertorra statistik mer spännande. ”Bubbel-verktyget” Trendalyzer såldes sedermera till Google och Anna, Ola och tre mjukvaruutvecklare flyttade till Kalifornien för att under tre år arbeta med att vässa sökningar på offentlig statistik.


Efter att först nästan ha raljerat över formatet bok insåg trion att det trots digitala lösningar är svårt att hinna med allt man vill under en föreläsning. Den insikten bidrog till att Gapminder ville gå in en ny fas med välorganiserat undervisningsmaterial – och boken Factfulness skulle bli startskottet.


Då arbetet inleddes var Hans Rosling vid så god vigör att Anna och Ola var övertygade om att han hade minst 10 år kvar i yrkeslivet. Trion hann dock inte komma långt med boken innan diagnosen cancer i bukspottskörteln i ett slag förändrade approachen till den ”stora summeringen”.

”Målet med Factfulness är att slå hål på gamla fördomar och förändra hur människor ser på världen – inte bara nu utan minst 20 år framåt.”

Anna och Ola var visserligen övertygade om att klara av faktabitarna själva, men insåg att det var sista chansen att få alla detaljer kring Hans anekdoter på plats. 
Parallellt ställde Hans Rosling in dryga 60-talet föreläsningar för att hinna med.

Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund. Fotograf: Jann Lipka/Gapminder


Med tanke på att Ola och Anna under årens lopp har hjälpt Hans med alltifrån att sammanställa data och skapa visualiseringar till att regissera många föreläsningar räknar hon ändå med en relativt odramatisk ”övergång”.


”Vi är på det klara med att vi inte är Hans och publiken är också ödmjuk inför det. Jag kanske inte själv är den spelevink som Hans var. Men med tanke på att Ola som ung höll på med teater och regi och lärde sig hur man berättar en historia, och dessutom liknar Hans, tycker jag ändå att han visar en liknande fallenhet att fånga en publik.”


Ett elegant exempel som boken använder sig av är att våra fördomar styr oss så mycket att till och med ett gäng apor får mer korrekta svar än hälsoexperter på frågor om hur det är ställt i världen.


”Det blir delvis pedagogiskt med apor, delvis dråpligt. Dessutom är det kul att jämföra högutbildade med det.”


När jag påpekar att en apa rent hypotetisk kan svara fel på varje fråga kontrar hon med att utslaget över tid och på en tillräckligt stor grupp klår apan ändå människan. Det vill säga: det spelar ingen roll vilken intelligens- eller utbildningsnivå vi besitter så länge vi låter fördomar styra vår syn på världen. Den tendensen kunde Hans Rosling skönja redan då han för många år sedan föreläste för studenter inom global hälsa och detsamma då han diskuterade barnadödlighet under sitt första TED-tal.


Förutom att med hjälp av fakta och bilder slå hål på massa fördomar innehåller Factfulness en idé som Anna Rosling Rönnlund ligger bakom – Dollar Street.


”Tänk dig världen som en väg där de fattigaste bor till vänster och de rikaste till höger, och där alla andra bor mitt emellan. Genom att vi ser bilder på andras hem blir Dollar Street en motkraft till den dramatiska världsbild vi ofta får presenterad i media. Dollar Street gör också att användaren glömmer bort att det handlar om statistisk representation av inkomstfördelning i världen.”


Det var långtifrån en självklarhet att hon skulle ägna livet åt att förändra synen på världen. Uppväxt i ett konstnärshem med brist på ekonomiska medel var det snarare kompisarna som fick uppleva världen – inte hon.

”Jag hade aldrig rest mycket och hade därför heller inget mandat att säga hur världen ser ut.”

Och även om situationen är annorlunda idag så kan både hon och Ola känna sig frustrerade över att inte få alla bitar på plats för att göra världen till en begriplig helhet. Factfulness är dock ett försök i en sådan riktning.

Hon är övertygad om att de flesta journalister försöker att göra ett bra jobb, men efterlyser bättre balans i rapporteringen.

”I verkligheten har vi nog alla tabloid-drivna hjärnor. Men det vore fantastiskt om media kunde sätta in sina historier i en kontext.”

Genom att konsumenter och medborgare riskerar att få felaktig rapportering om platser som ligger långt ifrån oss får vi också bristfälligt underlag för att fatta beslut om exempelvis aktie- eller pensionsinvesteringar. Här är tanken att boken både ska fungera som en självhjälpsguide, men också som en påminnelse att inte fastna i enkla och kategoriserade tankebanor.

Ett vanligt fenomen är att vi lever kvar i en uppfattning som härstammar från 1965 om att världen går att dela upp i u- och i-länder, medan bilden i själva verket är helt förändrad idag. En annan villfarelse rör oron för en befolkningsexplosion. Här menar Factfulness att världen landar vid ett tak på ungefär 10-11 miljarder invånare – och bygger det på FN:s befolkningsprognoser.


”Västvärlden måste få in det i sin självbild att den stora mängden människor kommer att finnas i Afrika och Asien. Vi måste sluta med fördomar som att Asien bara kopierar produkter.”

Som ett bevis för hur snabbt utvecklingen sker i Asien drar hon sig till minnes hur hon åkte till Kina med sin bror och dennes fru – hon hade varit borta från hemlandet i ett år.


”Då vi satt i bilen pekade hans fru hela tiden på saker som hon aldrig hade sett förut. Men är du borta från Stockholm tre år brukar det mesta ändå se ut som förr. Vi måste redan på skolnivå få in tänket att omvärlden befinner sig i ständig förändring.”

Att kvinnor snittar nio år i skolan – bara ett år färre än män – är också ett exempel på frågor som många svarar fel på. Ett annat att antalet döda i naturkatastrofer har gått ned oändligt mycket trots global uppvärmning.

”Det finns numera bättre varningssystem och byggs betydligt bättre hus.”

Fotograf: Jörgen Hildebrandt/Gapminder

I förlängningen bör vi ta oss en rejäl funderare på hur många miljarder dollar per år som slösas bort på grund av beslut som grundar sig på fördomar och felaktiga beslutsunderlag, enligt Anna Rosling Rönnlund.

”Tankarna i Factfulness är viktiga för att folk ska få en mer faktabaserad världsbild. Vi tittar också på hur vi kan skala upp på ett meningsfullt sätt. Här tror vi på att kunskapscertifiering hos företag skulle kunna vara en sådan metod.”

Då den typen av information som Gapminder förmedlar ofta låg i någons skrivbordslåda på 50- och 60-talet har vi idag ett unikt läge att fatta datadrivna beslut eftersom stora mängder av data numera finns fritt tillgänglig via nätet.


”Utmaningen består snarare i att använda datan på rätt sätt för att slippa riskera att drunkna i den.”

Bokens titel är ingen slump. Precis som att Mindfulness ska skänka ett inre lugn ska Factfulness inte bara fungera som en väckarklocka och göra oss till klokare konsumenter, utan skänka inre tillfredsställelse av vetskapen att det inte är så dåligt ställt i världen.

Ytterst jämför Anna Rosling Rönnlund trions arbete med ett försök att komplettera världskartan fast Gapminder snarare fokuserar på faktorer som inkomstfördelning.

”I början när jag arbetade med Hans gick jag Fotohögskolan och var inne på ett självförverkligande spår i livet. Det transformerades till att försöka få fram visualiseringar som alla kan förstå. Vi har skapat ett ikoniskt språk. Och läget i världen borde alla per definition vara intresserade av.”


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.