Kvinnor stod för 31 procent av patentansökningarna till WIPO under 2017. Fotograf: Pixabay.

Rapport: Nu tas rekordmånga patent av kvinnor

Färska siffror från den internationella patentorganisationen WIPO visar på rekord gällande antalet kvinnor bakom internationella patentansökningar under förra året.

Enligt studien från WIPO stod kvinnor för 31 procent av cirka 224 000 internationella patentansökningar under 2017. För tio år sedan låg motsvarande andel på 23 procent.

Ökningen av kvinnliga uppfinnare är särskilt tydlig inom områden som bioteknik, läkemedel och kemi.

Statistiken visar också att uppfinnare från Asien toppar listan, särskilt sydkoreanska kvinnor. Det finns minst en kvinna i hälften av alla sydkoreanska patentansökningar som lämnats in till WIPO under 2017. Landet följs av Kina (48 procent), Belgien (36 procent), Spanien (35 procent) och USA (33 procent).

Jämförelse av andelen patentansökningar med minst en kvinna, under år 2017 och 2007.

Sverige finns också med på listan över de 20 länder med störst andel kvinnliga uppfinnare, med 23,6 procent kvinnor bakom internationella patentansökningar.

“Svenska internationella patentansökningar ökade med 6,9 procent under förra året, den snabbaste ökningen sedan finanskrisen 2009. Ericsson låg bakom omkring 40 procent, men även transportsektorn med Scania och Volvo ökade sina patentansökningar med mer än 30 procent under 2017”, säger Francis Gurry, generaldirektör för WIPO, till SvD.

Om man tittar på globala bolag går det att hitta en stor andel kvinnliga uppfinnare på bland annat L´Oreal, Procter&Gamble, Samsung, Huawei, 3M, Alibaba, Nike, Hitachi och Microsoft.

När det kommer till patentansökningar i allmänhet sticker Kina ut. Enligt WIPO kommer landet troligtvis att gå om USA inom tre år. Förra året stod USA för en fjärdedel av alla patentansökningar.

“Det är tydligt att den kinesiska ekonomin genomgått en anmärkningsvärd omvandling. Kina har gått från att vara användare av teknologi till skapare och tillverkare av teknologi”, säger Francis Gurry till SvD.