Fotograf: Nathan Dumlao/Unsplash

Blir du lätt distraherad på jobbet? Här är 11 vetenskapligt bevisade metoder för knivskarpt fokus

Här är listan över överraskande saker som kan hjälpa dig fokusera och öka din prestationsförmåga.

Om du vill bli framgångsrik måste du hitta strategier som hjälper dig fokusera alla livets distraktioner till trots. 

Entrepreneur listar 11 vetenskapligt bevisade sätt för dig att nå din fulla potential.

1. Sömn
Sömn ökar våra kognitiva funktioner och hjälper oss att fokusera.

Kvalitetssömn bör ligga på mellan sju och nio timmar för att hjälpa oss möta alla livets bestyr. Brist på sömn kan resultera i fokuseringssvårigheter och därmed sänka produktiviteten samt ger långsammare reaktionstid.

2. Meditation
Meditation har länge varit känt som ett verktyg för att hantera känslor som stress och ångest. Forskare har funnit att meditation hjälper oss att fokusera och förbättrar våra kognitiva funktioner.

3. ”Dress for success”
När vi klär upp oss för ett visst projekt eller uppgift växer vår förmåga att fokusera just på det. Exempelvis i en studie visade det sig att studenter som hade vita labbrockar utförde hälften så många fel i ett experiment mot studenter som hade vardagskläder.

4. Multitaska inte
Trots att det kan tyckas öka vår effektivitet har multitasking motsatt effekt. Att ständigt växla mellan uppgifter tar bort vårt fokus eftersom det inte tillåter oss att anpassa oss och vårt fokus på uppgifter.

5. Botanisera
Att ha gröna växter runt om i kontoret har en känd positiv effekt på anställdas fokus och produktivitet. Intressant nog har det visat sig att det inte behöver vara riktiga gröna växter. En studie har funnit att 40 sekunders paus och titta på en datoriserad bild av ett grönt tak förbättrade arbetarnas fokus.

6. Se rött
Den röda färgen har stor psykologisk effekt på oss och kan bekläda väggar och likaså datorskärm. I en studie publicerad i Science under 2009 fann forskarna att människor som såg färgen röd medan de fokuserade på en viss uppgift förbättrade sin prestationsförmåga, sitt minne och sitt sinne för detaljer.

7. Naturligt ljus
En studie har visat att personer som arbetar på kontor med naturligt ljus istället för artificiellt får betydligt mindre belastning på ögonen samt huvudvärk, vilket ökar fokus och prestationsförmåga.

8. Konditionsträning
Bättre sömn, lägre stressnivåer, förbättrad fokus och ökad prestationsförmåga – några fördelar av träning. Forskare har funnit att aerob träning ökar storleken på hjärnans hippocampus, vilket resulterar i bättre minne och högre kognitiva förmågor. Styrketräning däremot hade liten eller ingen påverkan.

9. Kaffe
Studier har visat att en måttlig mängd koffein från en till två koppar kaffe om dagen ökar fokus, prestationsförmåga och humöret. Dock kan en överkonsumtion leda till uttorkning, ångest samt huvudvärk.

10. Pauser
Att ta pauser bidrar till förbättrad fokus och effektivitet. Korta pauser återställer ens motivation och hjälper oss att uppnå långsiktiga mål. Genom att planera korta pauser i långa och svåra uppgifter hjälper de oss att fokusera bättre på uppgiften.

11. Klassisk musik
Forskare från Stanford har visat att klassisk musik hjälper de delar av hjärnan som står för vår uppmärksamhet och fokus. Enligt studien får annan musik oss att tappa fokus men ”övergångspunkterna” med tystnad i klassisk musik hjälper vårt medvetande och vår uppmärksamhet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST