Streamingbolaget slaktas på Stockholmsbörsen efter blodig vinstvarning

Small Cap-noterade Edgeware faller handlöst på börsen.

Edgeware, verksamt inom streaming av tv och video över internet, flaggar för lägre omsättning och resultat under första kvartalet i år, jämfört med första kvartalet i fjol, och hänvisar bland annat till avvaktande marknad.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt preliminära siffror kommer nettoomsättningen för första kvartalet 2018 att uppgå till cirka 48,4 miljoner kronor med en bruttomarginal på 66,7 procent, jämfört med 68,7 miljoner kronor respektive 76,2 procent för motsvarande period 2017. Rörelseresultatet för kvartalet uppgår därmed till cirka -11,5 miljoner kronor (13,0), enligt dessa preliminära siffror.

"Marknaden i alla regioner var avvaktande och det saknades generellt stora beställningar från våra största kunder under första kvartalet 2018. Detta, i kombination med att första kvartalet normalt är ett säsongsmässigt svagare kvartal på vår marknad, påverkade kvartalet negativt", skriver Edgeware.

Dessutom påverkades bruttomarginalen på 66,8 procent, negativt av en befarad kundförlust (1,8 miljoner).

"Vår underliggande starka produktbruttomarginal ligger dock i nivå med föregående år", skriver bolaget.

Rörelseresultatet för kvartalet belastas också av engångskostnader avseende omstrukturering av försäljningsorganisationen med 1,4 miljoner kronor.

"Kombinationen av låga intäkter och lägre bruttomarginal resulterade i en förlust för kvartalet", skriver bolaget.

Edgeware vidtar nu flera åtgärder, inklusive lanseringen av en ny försäljningsorganisation, för att ändra den negativa trenden och återgå till tillväxt.

"Samtidigt som vi är mycket besvikna över resultatet för första kvartalet och den svaga starten på 2018, är vi trygga med vår affärsmodell och vi planerar för en ensiffrig tillväxt för helåret. Vi ser underliggande tillväxt på marknaden och vi anpassar vår affärsverksamhet för att effektivt fånga dessa möjligheter", säger Karl Thedéen, vd för Edgeware.

Den fullständiga rapporten för det första kvartalet 2018 kommer att publiceras den 4 maj.

Aktien rasar 29 procent i den inledande fredagshandeln. Följ aktien i realtid här på VA Finans.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.