Fotograf: AP

Färsk ranking: Här är 10 köpvärda aktier på väg uppåt

Dags att fylla på portföljen? Spana in nordiska aktierna med starkast köpsignaler enligt teknisk analys.

1.  Neste Corporation
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Neste Corporation och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Aktien har brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 60.60 euro. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 60.60 euro vid reaktioner tillbaka. Volymbalansen är positiv och stärker aktien på kort sikt. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  Storebrand ASA
Storebrand ASA ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 67.85. Ger signal om vidare uppgång till 77.51 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 67.70 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 67.70 kroner vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Storebrand ASA. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  Kesko Oyj B
Kesko Oyj B ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 43.43. Ger signal om vidare uppgång till 47.86 eller mer. Aktien har brutit en motståndsnivå på kort sikt och gett köpsignal från en kortsiktig trading range. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 47.30 euro. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
4.  Alfa Laval
Alfa Laval ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Gav också köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 206. Ger signal om vidare uppgång till 228 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 208 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 208 kronor vid reaktioner tillbaka. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
5.  Spectrum
Spectrum visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Aktien har brutit en motståndsnivå och gett en köpsignal från en långsiktig trading range. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 47.60 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 47.60 kroner vid reaktioner tillbaka. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Volymbalansen är också positiv, vilket styrker trendbilden. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
6.  Millicom International Cellular
Millicom International Cellular visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har tagit ut målkursen vid 583 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 573 kronor. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 573 kronor vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
7.  Orsted A/S
Orsted A/S visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 367. Målkursen vid 406 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 378 kroner. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
8.  Schibsted ser. B
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Schibsted ser. B och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 207. Ger signal om vidare uppgång till 223 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 206 kroner och motstånd vid cirka 241 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
9.  SimCorp
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i SimCorp och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 379. Målkursen vid 424 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 439 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 439 kroner vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
10.  DFDS
DFDS har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt, vilket i första skedet indikerar en svagare nedgångstakt. Gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 365. Ger signal om vidare uppgång till 411 eller mer. Aktien testar stödet vid cirka 376 kroner, vilket kan ge en reaktion uppåt. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för DFDS. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.