ANNONS

Så blir svenska e-handelsföretag vinnare – i konkurrensen med de internationella drakarna

Svenska e-handelsföretag går starkt och fortsätter ta marknadsandelar. 2017 kom den utländska e-handeln i Sverige upp i 13,3 miljarder. Det är en ökning med ungefär 10 procent från 2016.

Trots denna ökning har andelen utländsk e-handel minskat till 16 procent av den totala e-handeln. Mätningen är gjord innan avgiften på momshanteringen infördes. 

”De flesta konsumenter undviker att handla regelbundet från utlandet, på grund av brist på trygghet och transparens”, säger Martin Rosenström, utredare på fackförbundet Handels. 

Svenska konkurrensfördelar 

Det finns stora konkurrensfördelar med att befinna sig i Sverige. Större trygghet, service på svenska, snabbare leveranser och samarbete med butiker är några av de viktigaste faktorerna. Utmaningen för företagen är att använda sina konkurrensfördelar och inte bara stirra sig blinda på prisnivåer.

Handels

Handelsanställdas förbund är fackförbundet för anställda i e-handelsbranschen, med totalt 156 000 medlemmar i hela handeln. Tillsammans med Svensk Handel har Handels kollektivavtalet för e-handelsbranschen. Förbundet bedriver omfattande forskning och utredning om e-handelsbranschen. 

Handels e-handelsrapporter hittar du här

Att varan inte finns i Sverige är ett vanligt skäl att e-handla utomlands. Visst kan Sverige vara en för liten marknad för vissa nischprodukter, men många e-handlare skulle kunna vinna på att analysera de utländska konkurrenternas sortiment och komplettera sina egna.

Kombinera e-handel och butik

Konsumenter vill både kunna handla på nätet och klämma och känna på varorna. 

”Forskning och branschanalyser pekar på lyckade omnikanalssatsningar som en framgångsfaktor. Att ha kundanpassade och väl integrerade kanaler blir än viktigare när konkurrensen också kommer utifrån landets gränser. Fysiska butiker har därför inte heller spelat ut sin roll”, säger Martin Rosenström.

E-handelsföretagen i Sverige har 3,5 miljoner kunder utanför landet. Det är en bra bas för ytterligare expansion. Sverige ligger långt fram i digital utveckling och språkkunskaper. Dessutom har många svenskar rötter i andra länder. 

”Nyttja deras kontakter och kompetens för att hitta leverantörer och nya marknader”, säger Sofia Stenfeldt, projektledare på Handels.

Jobba smart – med delaktighet

Delaktighet och platta organisationer är vanligt i svenska företag. Det gör att anställdas kunskap tas tillvara och att personal vågar komma med förslag till förbättringar. 

”De som jobbar på golvet har bäst kunskap om hur man kan göra arbetsprocesserna effektiva. Om du har ett tryggt arbetsklimat och involverar personalen kan produktionen optimeras”, avslutar Sofia Stenfeldt.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant