ANNONS

Svensk Handel löser upp GDPR-knuten

En viktig del i GDPR, som många finner svårt, är att formulera tydliga ändamål som beskriver all personuppgiftsbehandling. Svensk Handel har nyligen tagit fram en tolkningsguide för hur handelsföretag kan behandla konsumenters personuppgifter, både inom och utanför ett lojalitetsprogram.

Tolkningsguiden syftar till att underlätta handelsföretags arbete med dataskyddsfrågor och är en unik produkt framtagen för Svensk Handels medlemmar i nära samarbete med medlemsföretag och en särskild expertgrupp. I denna artikel ger vi er en exklusiv smygtitt till innehållet och de tolkningar som Svensk Handel gör.

Varför behandlar företag personuppgifter?

Förenklat är svaret på denna fråga ändamålet med ett företags personuppgiftsbehandling. Ändamålsbeskrivningarna är en av de viktigaste delarna i GDPR eftersom det är de som sätter gränserna för hur personuppgifter senare får lov att behandlas. 

Många upplever att det är svårt att formulera sina ändamål på ett tydligt (men inte för generellt eller detaljerat) sätt och som dessutom beskriver all personuppgiftsbehandling som utförs för ändamålet. Svensk Handel har lagt detta pussel och ger konkreta förslag på ändamålsbeskrivningar som handelsföretag kan använda sig av, vilka behandlingar som ingår i ändamålet, personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla ändamålet och lämplig laglig grund.

Exempel från tolkningsguiden

Lämplig laglig grund för lojalitetsprogram

En annan viktig del i tolkningsguiden är frågan om vilken laglig grund företag kan stödja sin behandling på i ett lojalitetsprogram. Så långt som möjligt vill företag undvika att använda sig av samtycke som laglig grund, dels eftersom det är resurskrävande, dels eftersom ett samtycke när som helst kan återkallas. Kortfattat är Svensk Handels tolkning att avtalet (det vill säga medlemsvillkoren), under vissa förutsättningar,kan användas som grund för personuppgiftsbehandlingen som utförs i ett lojalitetsprogram. 

En viktig förutsättning är att personuppgiftsbehandlingen ska vara nödvändig för att uppfylla åtaganden enligt medlemsvillkoren. Om avtalet ska användas som en laglig grund måste personuppgiftsbehandling göras till en integrerad del i medlemsvillkoren och det räcker inte att hänvisa till en integritetspolicy. En medlem måste förstå vilken personuppgiftsbehandling som medlemmen accepterar i utbyte mot företagens bonuspoäng, erbjudanden och rabatter.

Information

Transparensen är också en central del i lagen och i tolkningsguiden finns förslag på vilken information som ska lämnas och framför allt hur den ska lämnas. Enligt Svensk Handel är det viktigt att situationsanpassa informationen. Det räcker alltså inte att publicera en integritetspolicy på en webbplats utan det krävs mer aktivitet från företagens sida för att faktiskt se till att informationen kommer kunden till del. 

Förslagsvis bör information lämnas i olika lager och Svensk Handel ger i tolkningsguiden exempel på olika tillfällen då information ska lämnas. Exempelvis föreslår Svensk Handel att företag ska lämna tydligare information om personuppgiftsbehandling i sociala medier. I dessa fall bör företag inkludera en länk till den fullständiga integritetspolicyn i företagets profilinformation i respektive social kanal. 

Vill du veta mer om hur du blir medlem för att få tillgång till tolkningsguiden och Svensk Handels övriga medlemsförmåner kan du maila till salj@svenskhandel.se eller ring 010-47 18 520.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST