Fotograf: Unsplash

Svenskarna: Vi äger för mycket – men har svårt att ta tag i prylberget

Bara 27 procent av svenskarna kan tänka sig att låna och byta i framtiden, enligt en undersökning från Myrorna.

Myrorna, som är landets största second hand-aktör, har i en undersökning av över 1000 svenskar visat att mer än hälften anser sig äga för mycket kläder och ännu fler anser sig äga för mycket prylar, skriver Aktuell Hållbarhet.

Främst beror det på att de helt enkelt har glömt bort dem eller tröttnat på dem. Cirka en fjärdedel har inte ens tid att använda sina prylar. Få verkar dock, enligt undersökningen, ha dåligt samvete över sitt ägande.

”I diskussioner om hållbarhet ligger fokus ofta på konsumtionens effekter. En fråga som inte får lika mycket utrymme handlar om hur vi använder det vi redan har. Att befintliga resurser tillvaratas är en enormt viktig miljöfråga, och resultatet i undersökningen bekräftar verkligen det. Den visar att det finns ett överflöd av outnyttjade tillgångar i våra garderober, förråd, byråer och skåp”, säger Nina Adler, kommunikatör på Myrorna.

Undersökningen visar också att nio av tio svenskar har kläder i garderoben som de inte använder, främst på grund av att de är i fel storlek, men också för att de tröttnat på dem eller har glömt att de äger dem. Endast tre av tio har använt nästan alla sina kläder.

De saker som inte används hamnar enligt Myrorna ofta i förrådet. Dock har bara en av tio använt allt som finns i deras förråd. Bara en av fem rensar förrådet en gång om året. De flesta mer sällan.

Vad gäller framtida konsumtion tror många att de kommer att banta ner sitt överflödiga ägande. Däremot tror de inte att gemene man kommer att följa samma väg. Inte heller verkar delningsekonomin vara något som lockar då bara 27 procent kan tänka sig att låna och byta i framtiden.

Några intressanta insikter från undersökningen:

  • 9 av 10 svenskar har kläder i garderoben som de inte använder.
  • 1 av 3 svenskar slänger prylar och kläder de inte använder i soporna.
  • 3 av 5 säger sig äga för mycket kläder.
  • 65 procent säger sig äga för mycket prylar.
  • 23 procent har inte tid att använda sina prylar.
  • 6 av 10 rensar sin garderob en gång om året eller ännu mer sällan.
  • Endast 1 av 5 rensar förrådet en gång om året – de flesta mer sällan.
  • 3 av 4 har en gammal mobiltelefon hemma som de inte använder.
  • 72 procent använder inte ens hälften eller mindre av det de har i sina skåp och byråer.

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST