ANNONS

Politiska besluten 2018: Så påverkas du med tjänstebil

Kraven på minskade utsläpp från transportsektorn blir allt hårdare, inte minst från transportköparna. Genom att vara klimatsmart sparar du inte bara miljön; du sänker också kostnaderna för ditt företag och blir mer konkurrenskraftig.

Skärpta miljölagar och en större miljömedvetenhet hos många transportköpare gör att företag i transportbranschen måste se över sin verksamhet. Att vara miljösmart är inte längre ett val – det är en förutsättning för att kunna konkurrera på marknaden.

”Många stora företag kräver i dag att deras leverantörer och underleverantörer är miljömedvetna. Och de ska kunna styrka sitt miljöarbete med tydliga miljörapporter”, säger Kristoffer Storm, key account manager på Circle K.

En sådan rapport kan vara helt avgörande vid upphandlingar, menar han.

”Miljörapportering är en utmaning för många leverantörer eftersom det är både svårt och tidskrävande att räkna ut exakt hur stora koldioxidutsläpp ett företag har.”

Rapportera enkelt och exakt

Utsläppskalkyler som grundar sig på fordonstillverkarens uppgifter stämmer sällan eftersom de inte tar med i beräkningarna om bilen har tankats med biodrivmedel eller ej. Och att försöka räkna ut hur stor andel biodrivmedel som varje fordon i en stor flotta har tankats är ingen lätt uppgift. Därför har Circle K tagit fram en miljörapport som visar de exakta utsläppsnivåerna för varje kund – och inte bara kundens egna utsläpp utan utsläppen genom hela transportledet. 

”Den här miljörapporten sparar både tid och arbete för våra kunder. Den är en klar konkurrensfördel och kan skickas direkt till transportköparna för att styrka kundens miljöarbete”, säger Kristoffer Storm.

Minska din klimatpåverkan med biobränsle

Inrikes transporter står i dag för cirka en tredjedel av koldioxidutsläppen i Sverige, vilket ligger till grund för det nya regelverk som träder i kraft vid halvårsskiftet med syfte att minska utsläppen från fordon och öka användningen av biobränslen. 

Men redan nu kan du enkelt påverka din miljö- och klimatbelastning genom att tanka helt eller delvis fossilfritt.

”Circle K har alltid legat i framkant när det gäller biodrivmedel. Vår diesel innehåller en bioinblandning på upp till 40 procent. Vi erbjuder dessutom en helt fossilfri diesel, HVO100, som är gjord på restprodukter och avfall”, säger Kristoffer Storm.

Med Circle K:s diesel i tanken sparar du inte bara miljön; du sänker också dina transportkostnader. Eftersom drivmedlet innehåller additiv som rengör och skyddar motorn, tar du dig både längre och förlänger livstiden på fordonet.

Läs mer om Circle K:s miljöarbete och förnybara produkter 


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.