Fotograf: Pixabay

Här är Nordens 10 hetaste aktier att köpa just nu

På jakt efter köpvärda aktier? Här är bolagen med starkast köpsignaler ur ett tekniskt perspektiv.

1.  Norwegian Finans Holding ASA
Norwegian Finans Holding ASA visar en stark utveckling innanför en stigande trendkanal på medellång sikt. Detta signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång. Gav köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 93.15. Ger signal om vidare uppgång till 112 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 94.00 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 94.00 kroner vid reaktioner tillbaka. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
2.  Orsted A/S
Orsted A/S ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Gav också köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation vid brottet upp genom motståndet vid 367. Ger signal om vidare uppgång till 406 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 380 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 380 kroner vid reaktioner tillbaka. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
3.  Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA
Wallenius Wilhelmsen Logistics ASA ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Har tagit ut målkursen vid 60.31 efter brott på en rektangelformation. Kursen har nu fallit tillbaka något, men formationen indikerar vidare uppgång. Aktien har stöd vid cirka 51.50 kroner och motstånd vid cirka 65.00 kroner. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
4.  Cherry B
Cherry B har brutit upp från en närmast horisontell trendkanal på medellång sikt efter att investerare stadigt köpt på allt högre kurser för att komma in. En köpsignal har utlösts och ytterligare uppgång för aktien indikeras. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 62.62. Målkursen vid 69.92 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 64.00 kronor. Positiv volymbalans stärker aktien på kort sikt. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket kan vara en signal om en stigande trend också för kursen. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
5.  Ringkjøbing Landbobank
Ringkjøbing Landbobank ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 334. Ger signal om vidare uppgång till 375 eller mer. Aktien har stöd vid cirka 337 kroner. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt positivt, med RSI över 70. Det indikerar ökande optimism hos investerarna och ytterligare kursuppgång för Ringkjøbing Landbobank. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
6.  Elisa Communications A
Elisa Communications A ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Det visar att investerare över tid har köpt till stadigt högre kurser för att komma in i aktien och indikerar en bra utveckling för bolaget. Aktien testar stödet vid cirka 35.20 euro, vilket kan ge en reaktion uppåt. Volymen har tidigare varit hög runt kurstoppar och låg runt kursbottnar. Det styrker trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
7.  TGS Nopec Geophysical
TGS Nopec Geophysical har brutit den stigande trendkanalen uppåt på medellång sikt. Det signalerar en starkare stigningstakt, men den starka uppgången kan ge reaktioner tillbaka på kort sikt. Har stigit kraftigt efter köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 206. Målkursen vid 231 är nått, men formationen signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har stöd vid cirka 200 kroner. Positiv volymbalans indikerar att volymen är hög på uppgångsdagar och låg på nedgångsdagar, något som förstärker aktien. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Speciellt i stora aktier har emellertid högt RSI varit ett tecken på att aktien är överköpt, och att det är fara för en reaktion ned. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
8.  DFDS
DFDS har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. Gav köpsignal från en dubbelbotten-formation vid brottet upp genom motståndet vid 365. Ger signal om vidare uppgång till 411 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 376 kroner. Vidare uppgång är därmed signalerad, och det är nu stöd vid 376 kroner vid reaktioner tillbaka. Positiv volymbalans, med hög omsättning under dagar med uppgång och låg omsättning under dagar med nedgång, stärker aktien på kort sikt. RSI är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna. Aktien har ett starkt positivt momentum och ytterligare uppgång indikeras. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
9.  JM
JM har brutit den fallande trendkanalen på medellång sikt och reagerat kraftigt upp. Det är i dagsläget svårt att uttala sig om den framtida trendriktningen. Gav köpsignal från en rektangelformation vid brottet upp genom motståndet vid 177. Ger signal om vidare uppgång till 192 eller mer. Aktien har brutit upp genom motståndet vid cirka 180 kronor och vidare uppgång är därmed signalerad. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.
 
10.  Aker Solutions ASA
Investerare har över tid stadigt betalt allt högre priser för att köpa in sig i Aker Solutions ASA och aktien ligger i en stigande trendkanal på medellång sikt. Stigande trender indikerar att bolaget är inne i en positiv utveckling och att köpintresset bland investerare ökar. Befinner sig i en rektangelformation mellan stödet på 41.47 och motståndet på 52.70. Etablerat genombrott på en av dessa nivåer signalerar fortsatt utveckling i samma riktning. Aktien har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 49.30 kroner. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Positiv volymbalans indikerar att köparna är aggressiva medan säljarna är passiva, och förstärker aktien. RSI-kurvan visar en stigande trend, vilket understödjer den positiva trendbilden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på medellång sikt.

Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.