Så hjälper hon västerländska bolag att sticka ut i Kinas digitala landskap

I veckans avsnitt av Big in Asia berättar Hanna Sillén om hur det digitala landskapet skiljer sig mellan västvärlden och Kina.

Hanna Sillén kom till Shanghai för första gången 2007. Idag är hon partner på Nordic Business House med frågor kring kulturella olikheter och marknadsföringsanpassning mellan företag väst och Kina. Bolaget startades för att övervinna hinder som geografiskt avstånd, kunskap och kulturella olikheter. 

Den största skillnaden mellan Shanghai 2007 och 2018 är hur Kina har sprungit ifrån västvärlden, menar Hanna Sillén: 

"När jag flyttade hit var jag spännande för att jag kom från väst. Idag är de mer spännande för att de är annorlunda”. 

Många västerländska bolag som sedan länge varit verksamma i Kina eller haft landet som säte för sin verksamhet syns inte så bra för den breda marknaden. 

“Många bolag har inte tagit hänsyn till att det finns en brandvägg här i Kina och hemsidan från Sverige tar 20 sekunder att laddas upp. Kineserna läser inte nyhetsbrev utan använder 'Wechat' och 'Weibo' istället för Twitter”. 

Många västerländska bolag tänker inte på att Kina ligger i skuggan av det öppna internet och marknadsföringen måste därför se annorlunda ut. 

“Utifrån det hjälper vi våra kunder att sätta upp hemsidor på kinesiska med en kinesisk touch. Ibland behövs även marknadsföring utanför internet”. 

Lyssna på hela samtalet med Hanna Sillén i det senaste avsnittet av podcasten Big in Asia:

BIG IN ASIA

Big in Asia är en podcast med intervjuer av Simon Hansen. Han reser runt och intervjuar svenskar som gör karriär i Asien – som entreprenörer eller i högre befattningar på företag.