Fotograf: Lasse Halvarsson/TT

Finland skrotar hyllade experimentet med medborgarlön

Finlands experiment med medborgarlön har skapat rubriker jorden runt. Landet har hyllats som en föregångare inom välfärdslösningar – men nu väljer den finska regeringen att lägga projektet på hyllan.

Sedan drygt ett år tillbaka får 2 000 finländare en summa pengar utbetald av staten varje månad – utan att behöva lyfta ett finger. Mottagarna är mellan 25 och 58 år gamla långtidsarbetslösa, och har slumpmässigt valts ut av Folkpensionsanstalten (FPA) att delta i det två år långa projektet.

I stället för a-kassa får deltagarna varje månad 560 euro, motsvarande cirka 5 800 kronor, helt skattefritt.

Men medan satsningen hyllas internationellt så har Finlands regering redan dragit i handbromsen. Nu gör man i stället en u-sväng i helt motsatt riktning från medborgarlön, eller basinkomst som det även kallas.

”Just nu gör regeringen reformer som tar systemet längre ifrån en basinkomst,” säger FPA-forskaren Miska Simanainen till Svenska Dagbladet.

Inledningsvis hade man planerat att utvidga experimentet i januari 2018 till att även omfatta personer i arbete, men de planerna skrotades – till besvikelse för forskarna på FPA.

”Två år är en alltför kort tid att dra längre slutsatser av ett så omfattande experiment. Vi borde ha fått tilläggstid och mera pengar för att få fram pålitliga resultat”, säger professor Olli Kangas, en av arkitekterna bakom försöket, till YLE.

De senaste åren har allt fler tech-entreprenörer kommit ut som förespråkare av medborgarlön. Tesla- och SpaceX-grundaren Elon Musk, Facebooks medgrundare Chris Hughes och Googles futurist och utvecklingschef Ray Kurzweil är bara några av de namnkunniga personer som ser medborgarlön som en lösning på arbetsbristen som kommer att följa i robotiseringens kölvatten.

I ett uppmärksammat TED-talk nyligen förutspådde Kurzweil att medborgarlön kommer att vara i bruk världen över redan på 2030-talet, och att vi kommer att kunna ”leva väldigt gott på den”.

Läs mer: Futuristen på Google: Medborgarlön rullas ut globalt på 2030-talet – och du kommer att ”leva väldigt gott på den”

Men till motsats från den allmänna uppfattningen av medborgarlön – att den ska ges till samtliga medborgare, oavsett bakgrund eller inkomst – så har Finland alltså satsat på en begränsad grupp av långtidsarbetslösa.

Den finländska regeringen argumenterade att den nuvarande ersättningen från a-kassan är så hög, och välfärdssystemet så invecklat, att man riskerar att arbetslösa tackar nej till arbete av rädsla att få lägre inkomst – ju mer lön, desto lägre bidrag. Medborgarlönen skulle därför fungera som en morot för att få långtidsarbetslösa i arbete.

Men i december förra året röstade Finlands riksdag fram ett nytt system för arbetslösa som går i helt motsatt riktning. Den nya aktiveringsmodellen, som den kallas, innebär att den arbetssökande under en tremånadersperiod måste arbeta minst 18 dagar. Lyckas man inte uppfylla det kravet blir man av med en del av sin ersättning.

Dessutom planerar finansminister Petteri Orpo redan ett helt nytt projekt som ska inledas så snart medborgarlönsexperimentet avslutats i december 2018.

”När experimentet med basinkomsten tar slut i år så bör vi införa ett försök med universal credit”, säger Orpo till Hufvudstadsbladet, och syftar på ett system likt det som införts i Storbritannien och som slår ihop ett flertal olika bidrag och skatteavdrag till ett enda stöd.

Inga resultat av det finländska experimentet har ännu publicerats, utan kommer först 2019 efter att projektet avslutats.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST