Fotograf: ​Richard Drew

Hot om bankkris i Bangladesh riskerar att dra med sig klädjättar som H&M i fallet

Bankerna i södra Asien riskerar att gå in i en allvarlig kreditkris efter att mängder av människor plockat ut sina pengar under mars.

Nu räds analytiker att en fullt utvecklad kris kan spilla över på Bangladesh starkaste länk till den globala ekonomin – produktionen av textiler och färdigsydda kläder till modejättar som Zara och H&M.

”Även om sammansättningen av låneboken hos kommersiella banker i Bangladesh verkar variera väsentligt, tycks sektorn med textiler, färdigsydda kläder och byggsektorn stå för en betydande andel i förhållande till andra industrier”, säger Jason Yek till Financial Times, riskanalytiker på landsnivå vid BMI Research – en enhet inom det amerikanska kreditvärderingsinstitutet Fitch Group.

Bangladesh är idag världens största exportör av färdigsydda kläder till Kina där varorna allteftersom hamnar på klädhyllor i butiker världen över.

Perioden juli till januari exporterades stickade och vävda plagg för 17,7 miljarder dollar vilket motsvarade 83 procent av all export, enligt Centralbanken i Bangladesh.

Lån från kommersiella banker utgör naturligtvis en nyckelkomponent för att kunna betala ut löner till tusentals anställda vid fabrikerna i Bangladesh.

Jason Yek hävdar nu att klädfabrikernas oförmåga att säkra sina lån på grund av den snabbt eskalerande krisen inom banksektorn riskerar att stoppa hela leverantörskedjan till globala återförsäljare av kläder, enligt Financial Times.

Så sent som förra månaden kunde BMI konstatera att åratal av korruption och bristfälliga metoder för att låna ut pengar har gjort att andelen så kallade ”dåliga lån” redan överstiger drygt 20 procent hos vissa banker och att kapitalbufferten är oroväckande låg på sina håll.

Dessutom har oegentligheter hos två kommersiella långivare utlöst ett race efter nationella sparcertifikat, vilket är en låneprodukt inom detaljhandelsindustrin som ytterligare riskerar att ställa till att försämra bankernas balansräkning, enligt Financial Times.

Equity-analytikerna Waseem Khan vid investmentbanken Exotix Capital hävdar också att om en bankkris blommar ut för fullt så kan det leda till en ”knacka-på-efffekt” då det gäller den globala leverantörskedjan av kläder.

Waseem Khan vill dock ändå passa på att lägga in en brasklapp.

”Som det ser ut just nu så tycker jag inte att vi har nått ett stadium där risken för en kris är överhängande. Det mer oroande tecknet för mig är att det inte har vidtagits några åtgärder för att ändra på governance-risken/stimulansåtgärder vilket antyder att även om vi inte är där ännu så rör vi oss stadigt i den riktningen.”

Financial Times har sökt bolag som just H&M och Zara, men ingen har velat kommentera frågan och operatörer vid ett antal större fabriker i Bangladesh har intagit samma hållning.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.