ANNONS

Det här är Banking 3.0: "Tekniken är bara en del av lösningen"

Tekniska lösningar är inte allt. Markus Wahlgren, partner på FCG, berättar vad som krävs för att vara fortsatt relevant för kunderna.

Big data. Machine learning. Internet of things. På kort tid har nya begrepp etablerats, som signalerar framtid och möjligheter. Samtidigt ökar kraven från myndigheter och kontrollerande organ avseende regelverksefterlevnad. Transformeringen sker i alla branscher samtidigt, med bankmarknaden som ett tydligt exempel där också kundbehovet har förändrats.

Förväntningarna på banktjänster börjar likna de på företag i allmänhet - man förutsätter att de är tillgängliga, lätta att interagera med och att de förstår dina behov. Trots enorma investeringar i IT-infrastruktur som svar på digitaliseringen sjunker bankernas kundnöjdhet. Varför då?

Digital transformation

Ordet digitalisering i sin enklaste tolkning: saker som tidigare gjordes manuellt genomförs nu istället digitalt. Följaktligen ses digitaliseringen som en IT-investering, en digital transformation. Motsvarande förhållningssätt finns avseende nya regelverkskrav: det kan ske separat från ordinarie affärsverksamhet och av en specialistfunktion inom organisationerna.

FCG

FCG är den givna nordiska partnern i er organisations övergång till det framtida kundmötet. 

Läs mer om FCG här 

Utmaningarna med dessa synsätt är flera. Regelverken sätter ramarna för hur framtida affärer kan genomföras och kundrelationen blir digital som en följd av digitaliseringen. I det digitala kundmötet är data den enda tillgången som kan tolka och tillgodose kundbehovet.

Strategi för kundinteraktion

Det räcker inte med att skapa det digitala mötesrummet, IT-infrastrukturen, utan att ha en strategi för själva kundinteraktionen. Data är den nya valutan, vilket också syns i antalet nya regelverkskrav såsom GDPR och PSD2.

Tekniska lösningar är fortsatt viktiga men möjliggör i sig inte förbättrade kundrelationer. För framtida konkurrenskraft behövs således en vidgad syn på affärsutveckling, där förståelse för spelplanen på vilken man verkar och hur man är relevant för kund med hjälp av data är helt centralt. Morgondagens marknadsledare kommer fokusera på just detta.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.